OPROEP: Meedenkers omgevingsweg 2019

In 2019 voert de Rijksoverheid een nieuwe wet in: de Omgevingswet. Deze wet bundelt allerlei wetten en regels in de fysieke leefomgeving. Vrijwel iedereen krijgt hiermee te maken. Als gemeente zijn we intern al flink bezig om ons voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. Graag betrekken we daar nu ook ondernemers, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van groepen inwoners uit onze gemeente hierbij. Wij horen graag hoe u wilt dat wij ons als gemeente gaan opstellen als het gaat om initiatieven in de fysieke leefomgeving. En hoe u wilt dat we met ondernemers en inwoners omgaan.

Wilt u binnen uw organisatie vragen wie mee wil denken over de Omgevingswet?
HIER vindt u nadere informatie over de Omgevingswet plus een oproep om mee te denken en te praten. Wij stellen een brede samenstelling uit de samenleving zeer op prijs. Bij meerdere aanmeldingen uit één doelgroep, gaan we loten om een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van de groep te krijgen. We streven naar circa 15 deelnemers in totaal. Aanmelden kan per mail naar a.reitsma@noordoostpolder.nl of online via: https://www.noordoostpolder.nl/omgevingswet

Menu