Dorpsbelang

Vereniging Dorpsbelang Ens is opgericht op 23 mei 1946.
Doelstelling: Het behartigen van belangen van de bewoners van het dorp en haar inwoners naar gemeente en provincie en het organiseren van vele activiteiten om de leefbaarheid van het dorp te bevorderen.
Lidmaatschap: Iedereen, meerderjarig en woonachtig in Ens en directe omgeving kan lid worden. De contributie is 9,00 euro per jaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur.
In de maandelijkse bestuursvergadering worden alle zaken die Ens aangaan besproken. Eens per jaar is er een algemene ledenvergadering. Bij Dorpsbelang gaat men er van uit dat alle ensenaren lid zijn van de dorpsvereniging.

De ledenadministratie van Dorpsbelang wordt verzorgd door:
Herman Goes : hjagoes@ziggo.nl
tel. 0527-251758

BestuurDorpsbelang2016

Bestuur Dorpsbelang Ens

Amy Blaauw tel: 0621224231
Harnita Jansen tel: 0613772324
Manfred van ’t Erve tel: 0653755426 vice-voorzitter
Gerhard Gijsen tel: 0622958676 secretaris
Judith van Wieren tel: 0614023992 penningmeester
Gerda de Jong tel: 0527-253406 voorzitter
Joost Kreulen tel: 0620493608

 

Adres secretariaat:
Zwijnsweg 3A
8307 PP Ens

E-mail Dorpsbelang: dorpsbelangens@hotmail.com

Menu