Baanbreker

Baanbreker

Vijf keer per jaar verschijnt De Baanbreker, het nieuws- en mededelingenblad van Dorpsbelang, dat huis-aan-huis gratis wordt bezorgd.

DE BAANBREKER ‘GEMAAKT VOOR EN DOOR ENSENAREN’

Advertentietarieven 2017 (prijs per jaar)

 

formaat                           zwart/wit          kleur

¼ pagina (staand)       €   77,50          € 150,00

½ pagina (liggend)     € 142,50          € 270,00

hele pagina                   € 270,00          € 520,00

De tarieven voor de zwart/wit advertenties in 2017 zijn gewijzigd. Geen aanpassingen in de tarieven voor de kleurenadvertenties. De Baanbreker verschijnt 5x per jaar. De vaste advertentiebladen (kleur en zwart/wit) worden begin 2017 voor het hele jaar gedrukt op het glanzende papier. Wilt u het hele jaar op de achterzijde adverteren? Informeer bij de redactie naar de mogelijkheden en het tarief. Een éénmalige advertentie of iedere uitgave een andere plaatsen is mogelijk, maar niet op glanzend papier. De afgelopen jaren kon dat alleen in zwart/wit, maar is nu ook mogelijk in kleur. Informeer bij de redactie naar het tarief.

BERICHT VOOR DE ADVERTEERDERS
Adverteerders bedankt!. Mede dankzij u is het mogelijk de Baanbreker in de huidige vorm uit te brengen. Adverteerders wilt u voor 15 januari doorgeven als u uw huidige advertentie wilt wijzigen of evt. wilt stoppen met adverteren. Mutaties kunt u per mail doorgeven. Nieuwe adverteerders zijn van harte welkom.
Advertenties aanleveren voor 23 januari als pdfbestand of aanleveren in Word.
Bij geen bericht gaan we ervan uit dat de huidige advertentie correct is en dat u in 2017 weer in de Baanbreker wilt adverteren.

ONDERNEMERS IN ENS OPGELET!
Alle ondernemers in Ens kunnen een artikel aanleveren over hun eigen onderneming, winkel, bedrijf etc. Dit om zichzelf voor te stellen aan de dorpsgenoten. Ens heeft namelijk heel veel te bieden! Dus schrijf een artikel en mail dit door evt. met foto en/of advertentie naar de redactie.
Een artikel is éénmalig kosteloos.

Menu