Baanbreker

Vijf keer per jaar verschijnt de Baanbreker, het nieuws- en mededelingenblad van Dorpsbelang Ens. De dorpskrant wordt gratis huis aan huis bezorgd.

DE BAANBREKER ‘GEMAAKT VOOR EN DOOR ENSENAREN’

Advertentietarieven 2018 (prijs per jaar) De advertentietarieven zijn niet gewijzigd.

formaat ¼ pagina (staand) Advertentie in zwart/wit € 77,50 Advertentie in kleur € 150,00

formaat ½ pagina (liggend) Advertentie in zwart/wit € 142,50 Advertentie in kleur € 270,00

formaat hele pagina Advertentie in zwart/wit € 270,00 Advertentie in kleur € 520,00

Tarieven éénmalige advertenties (zwart/wit):
¼ pagina – € 20,00; ½ pagina – € 35,00; hele pagina – € 60,00
Kan ook in kleur. Voor meer informatie contact opnemen met de redactie.

De Baanbreker verschijnt 5x per jaar. De vaste advertentiebladen (kleur en zwart/wit) worden begin 2018 voor het hele jaar gedrukt op het glanzende papier. Tussentijds zijn er geen wijzigingen mogelijk. Wilt u het hele jaar op de achterzijde adverteren? Informeer bij de redactie naar de mogelijkheden. Een éénmalige advertentie of iedere uitgave een andere plaatsen is mogelijk, maar niet op het glanzende papier.

BERICHT VOOR DE ADVERTEERDERS
Adverteerders bedankt!! Mede dankzij u allen is het mogelijk de dorpskrant in deze vorm uit te brengen.
Adverteerders, graag voor 15 januari bericht als de advertentie gewijzigd moet worden of dat u evt. wilt stoppen met adverteren. Mutaties kunt u per mail doorgeven:
debaanbreker@hotmail.com. Nieuwe adverteerders zijn van harte welkom.
Advertenties aanleveren voor 22 januari als pdfbestand of aanleveren in Word.

Bij geen bericht gaan we ervan uit dat de huidige advertentie correct is en dat u in 2018 weer in de Baanbreker wilt adverteren.


ONDERNEMERS IN ENS OPGELET!

Alle ondernemers in Ens kunnen een artikel aanleveren over hun eigen onderneming, winkel, bedrijf etc. Dit om zichzelf voor te stellen aan de dorpsgenoten. Ens heeft namelijk heel veel te bieden! Dus schrijf een artikel en mail dit door evt. met foto en/of advertentie naar de redactie.
Een artikel is éénmalig kosteloos.

Menu