Bericht voor adverteerders in de Baanbreker

In deze laatste Baanbreker van 2020 willen wij alle adverteerders hartelijk bedanken. Mede dankzij u is het mogelijk de dorpskrant in deze vorm uit te brengen.
In 2021 blijven de tarieven gelijk. De vaste advertentiebladen worden in januari gedrukt. Adverteerders graag voor 10 januari bericht als de advertentie gewijzigd moet worden of dat u evt. wilt stoppen met adverteren. Mutaties kunt u per mail doorgeven. Ook nieuwe adverteerders zijn van harte welkom. Bij geen bericht gaan we ervan uit dat de huidige advertentie correct is en dat u in 2021 weer in de Baanbreker wilt adverteren.
Advertenties aanleveren voor 10 januari als pdfbestand of aanleveren in word.

Mailadres: debaanbreker@hotmail.com

Advertentieformaat: ¼ pagina staand – 89 x 130 mm, ½ pagina liggend – 186 x 130 mm
Advertentietarieven (prijs per jaar): ¼ pagina (staand) € 110,00
½ pagina (liggend) € 220,00

Eénmalige advertenties of iedere uitgave een andere advertentie plaatsen is mogelijk. Dit kan alleen in zwart/wit. Tarieven éénmalige advertenties op aanvraag.

Menu