BERICHT VOOR DE ADVERTEERDERS

In deze laatste Baanbreker van 2023 willen wij alle adverteerders hartelijk bedanken. Mede dankzij u is het mogelijk de dorpskrant in deze vorm uit te brengen.

De vaste advertentiebladen worden eind januari voor het hele jaar gedrukt. Graag voor 10 januari bericht als de advertentie gewijzigd moet worden of dat u eventueel wilt stoppen met adverteren. Mutaties kunt u per mail doorgeven: debaanbreker@hotmail.com.              Nieuwe adverteerders zijn van harte welkom. Bij geen bericht gaan we ervan uit dat de huidige advertentie correct is en dat u in 2024 weer in de Baanbreker wilt adverteren.

Advertenties aanleveren voor 10 januari als pdfbestand of aanleveren in word.

Advertentieformaat ¼ pagina staand – 89 x 130 mm, ½ pagina liggend – 186 x 130 mm

Advertentietarieven (prijs per jaar):     ¼ pagina (staand)                € 135,00 

                                                                  ½ pagina (liggend)               € 270,00

 

Eénmalige advertenties of iedere uitgave een andere advertentie is mogelijk. Dit kan alleen in zwart/wit op de kopijbladen. Tarieven éénmalige advertenties op aanvraag.

                                                  

IN 2024 VERSCHIJNT DE BAANBREKER 5X.

 

Sluitingsdatum kopij                        verschijningsdatum

 

zaterdag 10 februari                        donderdag 22 februari

zaterdag 13 april                              donderdag 25 april

zaterdag 22 juni                               donderdag   4 juli

zaterdag   7 september                   donderdag 19 september

zaterdag 30 november                    donderdag 12 december

Menu