BERICHT VOOR DE ADVERTEERDERS

In deze laatste Baanbreker van 2018 willen wij alle adverteerders hartelijk bedanken. Mede dankzij u is het mogelijk de dorpskrant in deze vorm uit te brengen.
In 2019 gaat er wel wat veranderen. De tarieven van de advertenties op de vaste advertentiebladen worden voor zwart/wit en kleur gelijk getrokken. De advertentiebladen worden in januari gedrukt. Adverteerders, graag voor 10 januari bericht als de advertentie gewijzigd moet worden of dat u evt. wilt stoppen met adverteren. Mutaties kunt u per mail doorgeven. Nieuwe adverteerders zijn van harte welkom. Bij geen bericht gaan we ervan uit dat de huidige advertentie correct is en dat u in 2019 weer in de Baanbreker wilt adverteren.

Advertenties aanleveren voor 15 januari als pdfbestand of aanleveren in Word.

Advertentietarieven (prijs per jaar): ¼ pagina (staand) € 110,00
½ pagina (liggend) € 220,00

Eénmalige advertenties of iedere uitgave een andere advertentie plaatsen is mogelijk. Dit kan alleen in zwart/wit. Tarieven éénmalige advertenties op aanvraag.
Meer info, mail naar: debaanbreker@hotmail.com

Menu