Categorie: Nieuws

Het laatste nieuws vanuit het dorpsbelang en ingezonden stukken door anderen.


Eerste bijeenkomst nieuwbouw

Donderdagavond 14 februari heeft dorpsbelang gezamenlijk met een aantal bewoners in Cafe Rene de eerste gespreken gevoerd over nieuwbouw Ens Fase 2. Op deze avond is voornamelijk besproken de wensen op gebied van groen, parkeergelegenheid , wat voor type woning is behoefte aan , ontsluiting en nog veel meer. Twee bewoners hebben zich aangemeld om samen met dorpsbelang verder na te denken over verdere uitwerking van de plannen samen met gemeente en projectontwikkelaars.

Wij willen iedereen die aanwezig en Dennis Goosens voor het beschikbaar stellen van Cafe Rene bedanken voor hun aanwezigheid.
Ideeën kunnen overigens nog steeds gemeld worden bij ons via de mail ( dorpsbelangens@hotmail.com )of persoonlijk bij een van de bestuursleden van dorpsbelang.


eigen foto


RONDREIZEND GEZELSCHAP

Hallo Ens, komen jullie kennis met ons maken?

Misschien is het jullie al opgevallen dat elke twee weken op vrijdagochtend een gele Amerikaanse bus een aantal uren Ens bezoekt. We willen ons aan jullie voorstellen. Wij noemen ons het Rondreizend gezelschap.
Wij toeren met een Amerikaanse schoolbus door de Noordoostpolder en creëren koffietafels en pop-up terrassen rondom de bus om zo GASTVRIJHEID te organiseren en ontmoetingen met bewoners aan te gaan. Wij zijn overtuigd van de waarde van ONTMOETING. Ontmoetingen die van BETEKENIS zijn. Deze ontmoetingen worden aangegaan door ons RONDREIZEND GEZELSCHAP. Een gezelschap gevormd door mensen met levenservaring in de breedste zin van het woord. Zij willen deze kennis inzetten in de ontmoeting.

Vrijdag in de oneven weken
Ens – 10.00 tot 11.50 de Baan (bij de supermarkt)Onze nieuwe burgemeester ontmoeten en spreken? Dat kan!

Beste Ensenaar,

Onze nieuwe burgemeester komt naar Ens!
Hierbij bent u van harte uitgenodigd om kennis te komen maken.
Dus wilt u de burgemeester wat vragen, wat vertellen of zomaar even kennis maken, kom dan 9 februari naar het Bloemenplein.
Zegt het voort!

Speeddaten met de nieuwe burgemeester

Inwoners van Ens worden van harte uitgenodigd om kennis te maken met
onze nieuwe burgemeester Harald Bouman.
op zaterdagmiddag 9 februari
tussen 13.30 en 15.00 uur

Iedereen is welkom: op persoonlijke titel of namens een vereniging of organisatie.
Wij worden ontvangen door de burgemeester in de gele schoolbus die geparkeerd staat op het Bloemenplein voor de Spar.
Om iedereen de gelegenheid te geven om kennis te maken staat er een partytent om je beurt af te wachten. Uiteraard zorgen we voor koffie en thee tijdens het wachten.
Maak gebruik van deze kans!

Wij zie u graag op zaterdagmiddag 9 februari op het bloemenplein.

Dorpsbelang EnsJoukje van den Berg Polderpionier 2018

De prestigieuze prijs de Polderpionier is tijdens het Nieuwjaarsfestival in ’t Voorhuys door Michel Becker (voorzitter RT49) uitgereikt aan Joukje van den Berg. De Polderpionier-prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich heeft ingezet voor de polder op vernieuwende wijze. Hierbij maakt het niet uit of dat op vrijwillige basis of zakelijk vlak is. Zo heeft de eerste vrouwelijk wethouder zich hard gemaakt voor een betere kinderopvang, samenvoegen van scholen, het theater en kunst in Noordoostpolder. Haar initiatieven hebben duidelijk impact gehad op de polder. Een voorwaarde voor deze “oeuvre award”.

Van den Berg (71 jaar) is daarnaast secretaris van IVN, voorzitter van de huttenbouwweek en bestuurslid bij het Rode Kruis. Ze kan zeer gepassioneerd vertellen over Noordoostpolder en geeft ook rondleidingen op Schokland. Ook heeft ze meegeholpen met de onlangs uitgegeven populaire Boerderijboeken.

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door Tafelronde 49 Noordoostpolder. De Ronde Tafel staat voor vriendschap en zelfontwikkeling. Tevens ondersteunen ze verschillende lokale, nationale en internationale initiatieven waaronder die van de Polderpionier. Jaarlijks reiken ze deze prestigieuze prijs uit aan een inwoner van Noordoostpolder die zich uitzonderlijk en vernieuwend heeft ingezet voor de Polder en haar inwoners.

Het nieuwjaarsfestival van StEP is altijd op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar in ’t Voorhuys in Emmeloord. De Ronde Tafel is jaren geleden de oprichter geweest van dit festival. Inmiddels hebben alle serviceclubs uit Noordoostpolder de handen ineengeslagen en dragen zij dit festival een warm hart toe door gezamenlijk de organisatie op zich te nemen. Van elke serviceclub zijn er twee leden die de organisatie van het Nieuwjaarsfestival leiden, waarbij er een vaste rolverdeling is van wie wat doet. De Ronde Tafel heeft als doel de voordrachten van de Polderpionier te verzorgen.


Michel Becker, voorzitter Ronde Tafel 49 (links) en Joukje van den Berg, Polderpionier 2018 (rechts).
Foto: Klaas Eissens


BERICHT VOOR DE ADVERTEERDERS

In deze laatste Baanbreker van 2018 willen wij alle adverteerders hartelijk bedanken. Mede dankzij u is het mogelijk de dorpskrant in deze vorm uit te brengen.
In 2019 gaat er wel wat veranderen. De tarieven van de advertenties op de vaste advertentiebladen worden voor zwart/wit en kleur gelijk getrokken. De advertentiebladen worden in januari gedrukt. Adverteerders, graag voor 10 januari bericht als de advertentie gewijzigd moet worden of dat u evt. wilt stoppen met adverteren. Mutaties kunt u per mail doorgeven. Nieuwe adverteerders zijn van harte welkom. Bij geen bericht gaan we ervan uit dat de huidige advertentie correct is en dat u in 2019 weer in de Baanbreker wilt adverteren.

Advertenties aanleveren voor 15 januari als pdfbestand of aanleveren in Word.

Advertentietarieven (prijs per jaar): ¼ pagina (staand) € 110,00
½ pagina (liggend) € 220,00

Eénmalige advertenties of iedere uitgave een andere advertentie plaatsen is mogelijk. Dit kan alleen in zwart/wit. Tarieven éénmalige advertenties op aanvraag.
Meer info, mail naar: debaanbreker@hotmail.comSinterklaasintocht Ens 2018

Lieve kinderen,

Zoals jullie allemaal op tv hebben kunnen zien is Sinterklaas weer veilig in Nederland aangekomen.
Dit jaar zal hij ons mooie dorp Ens bezoeken op zaterdag 24 november (aanstaande zaterdag!).
Vanaf 14.00/14.15 is iedereen welkom op het parkeerterrein van het Wapen van Ens.
We hopen Sinterklaas en zijn Pieten om 14.30 te mogen ontvangen.

Hoe Sinterklaas en zijn Pieten ons dorp binnenkomen is nog een verrassing, maar dat het een
daverend succes gaat worden heeft hij ons beloofd.

Wij zijn allen welkom in het ‘Wapen van Ens’ om met elkaar te horen wat Sinterklaas over de kinderen geschreven heeft in zijn grote boek en misschien neemt hij wel cadeautjes voor ons mee…….
Sinterklaas zal later op de middag samen met enkele Pieten het Steunpunt bezoeken om hier liedjes te zingen en de mensen hier te begroeten. We hopen op een gezellige middag met elkaar!

Met vriendelijke groet,
De Sinterklaascommissie Ens
Sinterklaas.ens@gmail.com


Op zoek naar licht en warmte in de donkere dagen voor Kerst?

Herfst… het weer verandert, de dagen lijken korter door de eerder invallende duisternis…. De tijd is aangebroken het actieve buitenleven in de avonduren te verruilen voor veelal een andere manier van invullen en doorbrengen van onze vrije tijd binnenshuis.
Ben jij, zeker nu, met de donkere dagen voor het feest van Kerst in het vooruitzicht, ook zó toe aan een gezonde-, leuke-, gezellige- en wekelijks terugkerende, muzikale invulling van je dinsdagavond? Hou jij bovendien niet alleen van het luisteren naar sfeervolle, meerstemmig gezongen (kerst)muziek maar ook van het zélf zingen van (kerst)liederen, op een dynamische- en harmonische manier, samen met gelijkgestemden? Of.. misschien zong je al eerder in een koor maar is je koor gestopt en wil je graag weer de zangdraad oppakken..?

GRIJP DAN NU JE KANS!! :

Koor “Rejoice” Ens, dat onder bezielende leiding staat van enthousiaste dirigente- en zangdocente Ellen Zieleman uit St. Jansklooster, heeft namelijk nog enkele plaatsen beschikbaar om, samen mét joú, hun mooie, gedragen, maar ook vlotte (kerst)liederen in te studeren en, bij gelegenheid, te kunnen delen met een warm publiek!

Ben je nieuwsgierig geworden? Schroom dan niet en kom naar één of meerdere open, kijk-, luister- en meezing- dinsdagavonden in november! (meerijden mogelijk)
Voor meer informatie en contact: email rinaboiten@hotmail.com / telefoon: 06 20778395 0527 253009


Menu