Categorie: Nieuws

Het laatste nieuws vanuit het dorpsbelang en ingezonden stukken door anderen.


Herman en Anneke Pastoors stoppen met de bloemenwinkel.

Door: Jenny Paulus

Op zaterdag 12 september was het de laatste dag voor Herman en Anneke Pastoors in hun bloemenwinkel aan de Baan in Ens.

In 1997 begon hun dochter Cindy met het uitventen van bloemen en later stond ze o.a. in Ens op het busplein, met een oude caravan met voortent als bloemenkraam.
De zaak liep zo goed dat ze een bloemenzaak is begonnen aan de Baan in Ens.
Haar ouders, Herman en Anneke, hebben die in 2001 overgenomen.
Na 6 jaar verkoop vanuit de kraam en 9 jaar vanuit de winkel gaan Herman en Anneke met pensioen.
Deze laatste dag hebben vele dorpsgenoten hen nog bezocht.

Herman en Anneke blijven niet achter de geraniums zitten.
Ze helpen nog graag hun dochter, die een bloemenzaak heeft in Kuinre en gaan heerlijk genieten van hun welverdiende vrije tijd.

P1110543


Start verkoop nieuwbouw Ens-Oost

Op donderdag 17 september is er een inloopavond in Ens, als start voor de verkoop van vrije kavels en het project ‘Drie Torens’. Rond 19.00 uur geeft wethouder Suelmann de aftrap, door de bezoekers mee te nemen op een virtuele rondvlucht over de nieuw aan te leggen woonwijk.

De nieuwbouw in Ens komt in de hoek tussen de Zuiderringweg en de Drietorensweg, waar nu nog akkers zijn. De wijk wordt, afhankelijk van de verkoop, in fasen gerealiseerd. Er is in het ontwerp veel ruimte voor water en groen.

Vrije kavels
De gemeente geeft op 17 september informatie over de verkoop van de vrije kavels.
Op deze kavels kunnen mensen een eigen nieuwbouwwoning realiseren. Er zijn medewerkers aanwezig om belangstellenden te informeren over de regelgeving en het bestemmingsplan. Tevens is de plankaart van de nieuwe wijk te zien en een virtuele rondvlucht over de nieuwe wijk, waardoor het makkelijker wordt om voor te stellen waar je als koper voor kiest.

Energiezuinige woningen
Ook gaat de verkoop van het project ‘Drie Torens’ van start. Deze woningen worden gebouwd door Van Pijkeren Woningbouw uit Dalfsen in samenwerking met Nieuwbouw Advies Flevoland uit Dronten. Het nieuwbouwplan bestaat uit totaal 13 woningen:
4 twee-onder-één kapwoningen en 9 eengezinswoningen. De eengezinswoningen worden gebouwd in een rij van 4 en een rij van 5 woningen. De betaalbare woningen staan op ruime kavels en zijn extra duurzaam door hoge isolatiewaarden en de zonnepanelen die standaard bij de woning horen.

De inloopavond is van 19.00 tot 21.00 uur in ‘Het Wapen van Ens’, Baan 1 te Ens. Iedereen die interesse heeft of nieuwsgierig is, is van harte welkom.

FlyerEnsOost


Verbreding N50: Ens – Emmeloord

Rijkswaterstaat is gestart met de verbreding van de N50 tussen Ens en Emmeloord naar 2×2 rijstroken. Door de N50 te verbreden verbetert de doorstroming en veiligheid tussen Ens en Emmeloord.

Ter hoogte van de Bomenweg wordt de busoversteek verwijderd en een viaduct gebouwd. Door het nieuwe viaduct is het mogelijk om vanaf de Kamperweg (Emmeloord Zuid) de N50 op te rijden. Voor fietsers wordt op het nieuwe viaduct ook een fietspad aangelegd waarmee de verbinding tussen de Bomenweg oost en west hersteld is.

Rijkswaterstaat streeft ernaar om de hinder tijdens de werkzaamheden voor het wegverkeer en omwonenden zoveel mogelijk te beperken en de hinder zo kort mogelijk te houden. Als gevolg van versmalde rijstroken geldt er een snelheidsbeperking. De werkzaamheden aan de weg en het viaduct worden in verschillende fasen uitgevoerd. Hieronder vindt u een overzicht van de werkzaamheden en de daarbij verwachte uitvoeringsperiode.

Algemene informatie is te vinden op deze website ..

Als u behoefte heeft aan meer informatie, dan is er de mogelijkheid om een nadere toelichting te krijgen. Neem daarvoor contact met ons op via ons emailadres:
mn-mail-n50-ee@rws.nl

Met vriendelijke groet,
Projectteam Verbreding N50 Ens-Emmeloord


Bazar 2015

Wij nodigen iedereen van harte uit voor de
57ste Bazar/rommelmarkt van de
Protestantse gemeente “de Zaaier” Ens.

Wanneer :3 oktober 2015

Waar :Loods Meine Kroes Waterkant 25
Openingstijden: 9.30 -16.30 uur
19.30 -23.00 uur
entree kinderen tot 12 jaar gratis
Volwassenen € 1,–

Wat is er te doen: Rommelmarkt met veel ingebrachte spullen, Rad van avontuur, raadspelletjes, grabbelton, sjoelen, pottengooien, etc.
Oliebollen, soep, broodje haring, kopje koffie met wat lekkers is er ook te koop

Doel : Vervanging glas-in-lood ramen kerkzaal

September :Lotenverkoop van de grote verloting.
Loten kosten € 1,25

Trekking 3 oktober 2015 om 22.45 uur
1e prijs: Led TV 20 inch. Geschikt voor alle zenderpakketten
2e prijs: Tablet deels beschikbaar gesteld door PB Sound en TV
3e prijs: Zakloze stofzuiger
4e prijs: Diner voor twee deels beschikbaar gesteld door
“t Wapen van Ens ”
5e prijs: Levensmiddelpakket. Beschikbaar gesteld door
Spar Hoefnagel

Gevraagd : Vrijwilligers om te helpen op de bazar
Goede bruikbare spullen, boeken, puzzels, speelgoed, iets creatiefs, sierkalebassen, stoofperen, noten etc.

Inbrengdag : 26 september 2015 van 9.30 tot 15.30 uur

Als u al eerder goede bruikbare spullen kwijt wilt, dan kunt u contact opnemen
met Arend Batterink tel 0622659744 of Leo Buijnink tel.0641909047

Tot op de bazar
Namens Bazarcommissie
Willemien Houter tel. 253094


Informatiebijeenkomst over het openbaar vervoer voor senioren


Op woensdag 9 september 2015 is er een informatiebijeenkomst over het openbaar vervoer voor senioren in de gemeente Noordoostpolder. OV-ambassadeurs uit de regio geven tijdens de bijeenkomst informatie over het reizen met de bus of trein. Het doel? Senioren stimuleren om vaker gebruik te maken van het openbaar vervoer. De bijeenkomst is in de raadzaal van het gemeentehuis in Emmeloord en duurt van 10 tot 12 uur. Aanmelden is niet nodig.

Veel senioren zijn niet gewend om met het openbaar vervoer te reizen. Ook vinden zij het soms spannend of ingewikkeld. Toch is mobiel zijn én blijven belangrijk om deel uit te blijven maken van de maatschappij. Het openbaar vervoer kan hier een belangrijke rol in spelen. Daarnaast heeft het openbaar vervoer veel voordelen voor senioren. Zo reizen ze vaak met korting, is het een veilige manier van reizen en hoeven ze zelf geen auto te rijden. De OV-ambassadeurs zijn senioren die vrijwillig andere senioren op weg helpen in het openbaar vervoer en uitleggen hoe het openbaar vervoer werkt.
 
OV-ambassadeursHet inzetten van OV-ambassadeurs is een gezamenlijk initiatief van OV Regio IJsselmond, de provincie Flevoland en de provincie Overijssel. De ambassadeurs informeren over:
. het reizen met de bus of trein
. tarieven en abonnementen
. de OV-chipkaart
. de Regiotaxi
 
Tijdens de bijeenkomst kunnen senioren zich aanmelden voor een groepsreis, onder begeleiding van een OV-ambassadeur. Ook is het mogelijk een persoonlijke afspraak met de OV-ambassadeur te maken voor een advies op maat.
 
Eerste bijeenkomst
De bijeenkomst in Emmeloord is de eerste bijeenkomst van een reeks in Flevoland. Om die reden zijn ook wethouder Andries Poppe, gedeputeerde Arie Stuivenberg, vestigingsmanager Jan Zuidema en concessiemarketeer Herman de Gooijer van OV Regio IJsselmond aanwezig bij deze bijeenkomst. Ook in de andere gemeenten komen bijeenkomsten over het openbaar vervoer.


Feestelijke opening mozaïek

Door: Jenny Paulus

In mei 2014 is er begonnen met het maken van een plan om de beide entrees van het Steunpunt ( Gillotstraatzijde en binnentuin ’t Hofje) te verfraaien. In september 2014 volgde een overleg met o.a. Dorpsbelang Ens, IGW, bewoners van ’t Hofje, de basisscholen en de ontwerper, Marga van Kuijk. In november 2014 gaf onze dorpsvoorzitter Gerda de Jong, het startschot voor dit project. Elke dinsdagmiddag/avond kon een ieder in het Steunpunt werken aan de beide mozaïeken.

Het idee achter dit project was: Breng wijkbewoners oud en jong dichter bij elkaar door ze samen een mozaïek te laten maken.
 
Er is voor mozaïeken gekozen omdat dit aansluit bij de andere mozaïeken in Ens zoals de Social Sofa en de bloembakken van de Ensyfair. Helaas waren de bloembakken van de 3 basisscholen niet op tijd af, deze worden medio september geplaatst. Dit project is mede mogelijk gemaakt door subsidie van: Het Oranjefonds en van het SBBK ( St. beheer voormalig Bezit Kruisverenigingen Noordoostpolder). Het was een gezellige drukte in het Steunpunt tijdens de feestelijke opening. Gerda de Jong Dorpsbelang Ens, Frank Kodden ZONL en Hester Kuper SBBK hielden allen een woordje en bedankten alle betrokken voor hun inzet. De onthulling van de beide panelen werd verricht door Jo Stoker, vrijwilligster Carrefour en Frank Kodden bestuurder Zorginstelling Oude en Nieuwe Land.

 

OpeningMozaiek


Onthulling mozaïek

Dit was het begin …

DSCF1379

Hoe mooi en kleurrijk het is geworden laten we u graag zien tijdens een feestelijk onthulling op

DINSDAG 21 JULI OM 10:30 UUR

op het binnenplein van HET HOFJE van Ens.

De gratis koffie met gebak staat voor u allemaal klaar.


Nieuwe inwoners voor kinderboerderij

In de kinderboerderij zijn een paar nieuwe inwoners. De jonge geitjes lopen er al een poosje rond, maar nog niet eerder liep er een zwart-wit geitje tussen. Ook heeft de kinderboerderij een nieuw jong wit schaapje erbij gekregen. Ook die is uniek, want voor alsnog liepen er altijd zwarte schapen rond.

Wie het zwart-witte geitje nog wil zien heeft nog alle tijd, maar wacht niet te lang. In januari dit jaar moet het geitje namelijk weg, omdat het een bokje is.

P1070922 P1070936

Het zwart-witte geitje samen met het witte schaapje.  Foto’s: Frans Pol

 


Bijeenkomst “Nieuwe architectuur op (vrijkomende) Agrarische Erven”

Op donderdag 2 juli 2015 van 13.30 – 17.00 uur vindt een bijeenkomst plaats over ”Nieuwe architectuur op vrijkomende agrarische erven”.
Deze middag is wederom een initiatief van Henriette Meinsma van Agrimakelaardij & Taxatie en Emeline Kleber Plattelandsontwikkeling.

Aandacht wordt besteed aan inspirerende voorbeelden en mogelijkheden voor nieuwe bebouwing of aanpassingen aan bestaande gebouwen. Het kan daarbij gaan om woonfuncties, zorgwonen of nieuwe bedrijvigheid.
Welke functieveranderingen zijn mogelijk en hoe kunnen deze worden ingepast binnen de erfstructuur in relatie tot de omgeving/ landschap? Kwaliteit én leefbaarheid van het buitengebied zijn daarbij de kernwoorden.
Natuurlijk komen ook de procedures om nieuwe ontwikkelingen op erven te realiseren, aan bod. Hoe krijgen we (mooie) initiatieven ook daadwerkelijk gerealiseerd?

Deze studiemiddag is o.a. bedoeld voor ondernemers met (bedrijfs-) plannen voor agrarische erven en bewoners met plannen voor wonen op agrarische erven.

Aan de bijeenkomst wordt meegewerkt door
• Dirk Klaver, architect van K4 architectenbureau uit Emmeloord, die ingaat op mogelijkheden van nieuwe of aangepaste architectuur op erven en voorbeelden zal bespreken.
• Het Oversticht, organisatie voor de Ontwikkeling van de ruimtelijke Kwaliteit in Flevoland en Overijssel: over een goede invulling van agrarische erven, met voorbeelden.
• de Gemeente Noordoostpolder over: de huidige procedures en de mogelijkheden voor erven naar aanleiding van de Structuurvisie uit 2014 en de plannen van Vitaal Platteland van de Provincie Flevoland.

Plaats van de bijeenkomst is Renne Streekproducten te Nagele
Er wordt entree gevraagd.
Opgave en informatie: meinsma@agrimakelaardij.nl of tel. 06-20320838


Ensyfairweek weer van start

Door: Frans Pol

ENS – Zaterdag 13 juni is de jaarlijkse Ensyfairweek weer van start gegaan. Rond de klok van 10 uur begon de brunch en om 11 uur was de officiële opening van het evenement. Dit jaar is het thema ‘Ens over de Grens’. 

De eerste avond werd afgesloten door topband The Euro’s. Daarmee is de toon gezet voor een fantastische feestweek. Vaste programmaonderdelen komen deze week terug, maar nieuw is het darttoernooi op de woensdagavond. Voor het complete programma en voorverkoop van tickets, kunt u kijken op www.ensyfair.nl

Ook is zoals elk jaar de buurtcompetitie weer. Verschillende bedrijven, sportverenigingen en straten, strijden weer om de eerste plaats. Ook is ‘pimp je wijk’ in het thema ‘Ens over de Grens’. De mooist versierde wijk wint een BBQ voor de hele straat.

De opening van de Ensyfair en tevens van de buurtcompetitie was zaterdag na de brunch. Via onderstaande video, kunt u de opening nog eens terug kijken.


Menu