Categorie: Nieuws

Het laatste nieuws vanuit het dorpsbelang en ingezonden stukken door anderen.


VIDEO: Film 75 jaar Ens – Documentaire

Tijdens de maandagavond van Ensyfair is het dorp niet alleen getrakteerd op een prachtig optreden van Victor Muds, maar ook heeft Frans Pol van FP Video de afgelopen tijd gewerkt aan een prachtige film over het ontstaan van het dorp.
Ook deze film is deze avond vertoond op het scherm en vanaf nu ook terug te zien op internet. U kunt de film vinden op de Facebookpagina van Ensyfair, maar ook op onze history webpagina.
Ga hiervoor naar https://www.ens-nop.nl/historie/ waar u nog meer leuke feitjes en weetjes vindt over het ontstaan van ons prachtige dorp.


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelang Ens 2021

Hierbij nodigen wij leden en andere belangstellenden uit voor de algemene ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelang Ens.
De vergadering stond gepland in maart 2021, maar is vanwege de landelijke Corona (Covid-19) adviezen verplaatst naar september.

U vindt hier het Jaarverslag 2020
Hier vindt u de Notulen_jaarvergaderingDorpsbelang_2020

Datum: Woensdag 22 september 2021
Locatie: Wapen van Ens, Baan 1A, 8307 AS Ens
Tijd: Ontvangst vanaf 19.45, start vergadering om 20.00

Extra afspraken i.v.m. corona:
• Gelieve vooraf aan te melden voor maandag 20 september via de email (dorpsbelangens@hotmail.com) of telefonisch via tel. nr.: 06 36 56 63 30
• De zitplaatsen in de zaal zijn ingericht op de anderhalve meter afstand.

Programma
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 30 september 2020 (Baanbreker september 2021 en website www.ens-nop.nl)
4. Jaarverslag over 2020 (Baanbreker september 2021 en website www.ens-nop.nl)
5. Vooruitblik 2021/2022: presentatie door diverse bestuursleden
6. Rekening en verantwoording van de penningmeester.
Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid
7. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar:
• Mw. Harnita Jansen (algemeen lid)
• Dhr. Manfred van ’t Erve (vice-voorzitter)
Herkiesbaar:
• Mw. Naila Tigchelaar in de functie van voorzitter
Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor:
• Mw. Loes Wink (vice-voorzitter)
• Mw. Michella Bunt (algemeen lid)
• Dhr. Erwin Pol (algemeen lid)
• Dhr. Jos Campmans (algemeen lid)
(Tegen) kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering, ondertekend door minstens 5 leden.
8. Rondvraag
9. Sluiting jaarvergadering.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens,
Dorpsbelang Ens (Waterkant 45, 8307 AB Ens, dorpsbelangens@hotmail.com)


Film 75 jaar Ens – Waarom is het zo leuk om hier in Ens te wonen?

Afgelopen zaterdag hebben we een mooi feest kunnen geven ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van het dorp.

Ter gelegenheid van dit mooie feest heeft FP Video een mooie film voor ons gemaakt.
Dit in samenwerking met John David Verolme Drone Fotografie en Video uit Emmeloord.
Ook de commissieleden van 75-jaar Ens worden hartelijke bedankt voor het benaderen van de mensen die geïnterviewde zijn
en in het bijzonder Arno Robs voor het assisteren tijdens het maken van de interviews.

De film staat op de Facebookpagina van Dorpsbelang en Ensyfair en is ook hier te bekijken.

https://vimeo.com/568112907/d5148b4fc2


Inloop informatieavond bouwproject ‘De Oude Bakkerij’

www.deoudebakkerijens.nl)

Ens – Plaizier O.G. Beheer, de Gemeente Noordoostpolder, PR8 architecten, en bouwbedrijf Weever zijn bezig met de realisatie van een kleinschalig appartementencomplex onder de projectnaam ‘De Oude Bakkerij’ in het centrum van Ens.
De bouwwerkzaamheden zijn van start gegaan en op 11 juni a.s. wordt de eerste paal geslagen.

Ronald Vissers van Woonaccent Makelaars Emmeloord: “Graag vertellen wij u tijdens deze informatieavond in Het Wapen van Ens nog veel meer over dit prachtige appartementencomplex. Wij zullen ingaan op de verschillende woningtypen, de verdere planning van de bouw, maar bovenal staan wij voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden”.

Tijdens deze avond zullen aanwezig zijn: Woonaccent Makelaars Emmeloord, Weever bouw uit Kampen, PR8 architecten uit Almelo, Stobastone Emmeloord, Bruynzeel Keukens Roosendaal, Gemeente Noordoostpolder en Plaizier O.G. Beheer.
Geïnteresseerd in deze informatieavond? U bent welkom op 18 juni tussen 19.30 en 21.00 uur in Het Wapen van Ens..

De organisatie stelt het op prijs als u zich van te voren opgeeft bij Woonaccent Makelaars Emmeloord via telefoonnummer 0527-620 602 of per mail naar emmeloord@woonaccent.nl. Ook zonder opgave bent u van harte welkom op deze avond.4 mei 2021

4 mei
Een dag met gevoelens en herinneringen, omdat er zoveel mensen hebben gestreden voor de vrijheid.
Twee minuten ben je stil in gedachten en denk je daar aan terug.
Vrijheid is voor ieder belangrijk.

Dorpsbelang Ens


Hoe ziet onze gemeente er in 2050 uit? Doe mee!

De omgevingsvisie vertelt het verhaal van de toekomst van onze gemeente. Hoe is Noordoostpolder
straks bereikbaar? Hoe gaan we om met gezondheid? Hoe houden we ons woon- en werkklimaat
aantrekkelijk? De visie geeft inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente houvast bij de
ontwikkelingen op lange termijn van Noordoostpolder.

Uitnodiging om in gesprek te gaan
Wij ontwikkelen de omgevingsvisie niet alleen. We nodigen iedereen,
van jong tot oud, uit om met ons mee te denken en te praten. In mei
maken we daarom een digitale tour door Noordoostpolder. Als
gemeente horen we graag hoe jij over jouw toekomstige woon-,
leef- en werkomgeving denkt. Welke thema’s zijn voor jou belangrijk?
Wonen? Zorg? Landbouw? Of Klimaat? Laat het ons weten.

Download 21-0475 Gemeente NOP – Uitnodiging_DEF2 de flyer voor meer informatie en om u aan te melden voor de online bijeenkomst op 20 mei aanstaande.Winnaars Koningsdag Pubquiz 2021

Vandaag zijn via onze Facebookpagina de winnaars van de Pubquiz van Koningsdag bekend gemaakt.


De familie Davids won de eerste prijs na een loting, omdat ze slechts twee antwoorden fout hadden.


De familie Mulder-Steiginga hadden ook slechts twee vragen fout. Na loting kregen zij de tweede prijs.


Ook de familie Pettinga-Bunt ging er vandoor met de derde prijs.

Namens dorpsbelang, van harte gefeliciteerd en iedereen bedankt voor het meespelen!Menu