Dorpsbelang

Vereniging Dorpsbelang Ens is opgericht op 23 mei 1946.
Doelstelling: Het behartigen van belangen van de bewoners van het dorp en haar inwoners naar gemeente en provincie en het organiseren van vele activiteiten om de leefbaarheid van het dorp te bevorderen.

Lidmaatschap: Iedereen, meerderjarig en woonachtig in Ens en directe omgeving kan lid worden. De contributie is 12,50 euro per jaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur.
In de maandelijkse bestuursvergadering worden alle zaken die Ens aangaan besproken. Eens per jaar is er een algemene ledenvergadering. Bij Dorpsbelang gaat men er van uit dat alle ensenaren lid zijn van de dorpsvereniging.

De ledenadministratie van Dorpsbelang wordt verzorgd door:
Herman Goes

BESTUURSLEDEN DORPSBELANG:
Louis Versluis – Voorzitter – voorzitter@db-ens.nl
Erwin Pol – penningmeester – penningmeester@db-ens.nl
Sake Barkhuis – secretaris – secretaris@db-ens.nl
Cees de Boer – Algemeen lid
Arjan Hessels – Algemeen lid
Herman Goes – ledenadministratie – ledenadministratie@db-ens.nl

 

DOWNLOAD HIER De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) def de Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen van Dorpsbelang Ens.

 

 

Menu