Dorpsbelang

Vereniging Dorpsbelang Ens is opgericht op 23 mei 1946.
Doelstelling: Het behartigen van belangen van de bewoners van het dorp en haar inwoners naar gemeente en provincie en het organiseren van vele activiteiten om de leefbaarheid van het dorp te bevorderen.

Lidmaatschap: Iedereen, meerderjarig en woonachtig in Ens en directe omgeving kan lid worden. De contributie is 9,00 euro per jaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur.
In de maandelijkse bestuursvergadering worden alle zaken die Ens aangaan besproken. Eens per jaar is er een algemene ledenvergadering. Bij Dorpsbelang gaat men er van uit dat alle ensenaren lid zijn van de dorpsvereniging.

De ledenadministratie van Dorpsbelang wordt verzorgd door:
Herman Goes : hjagoes@ziggo.nl
tel. 0527-251758

In dorpsbelang zijn vertegenwoordigd.
Herman Goes
Arno Rops
Manfred van ’t Erve
Antoinet Haagsma – van Tilburg
Eveline van Hees- v.d. Slikke
Edwin Kolk
Harnita Jansen
Judith van Wieren
Naila Tigchelaar – voorzitter

Adres secretariaat:
Waterkant 45
8307 AB Ens

E-mail Dorpsbelang: dorpsbelangens@hotmail.com

Menu