DOWNLOAD: Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen

Tijdens de jaarvergadering is het stuk rondom de Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen akkoord bevonden.
Op de website stond de concept versie. U kunt de akkoord bevonden versie downloaden op de pagina van Dorpsbelang.

https://www.ens-nop.nl/dorpsbelang/

Menu