Eerste bijeenkomst nieuwbouw

Donderdagavond 14 februari heeft dorpsbelang gezamenlijk met een aantal bewoners in Cafe Rene de eerste gespreken gevoerd over nieuwbouw Ens Fase 2. Op deze avond is voornamelijk besproken de wensen op gebied van groen, parkeergelegenheid , wat voor type woning is behoefte aan , ontsluiting en nog veel meer. Twee bewoners hebben zich aangemeld om samen met dorpsbelang verder na te denken over verdere uitwerking van de plannen samen met gemeente en projectontwikkelaars.

Wij willen iedereen die aanwezig en Dennis Goosens voor het beschikbaar stellen van Cafe Rene bedanken voor hun aanwezigheid.
Ideeën kunnen overigens nog steeds gemeld worden bij ons via de mail ( dorpsbelangens@hotmail.com )of persoonlijk bij een van de bestuursleden van dorpsbelang.


eigen foto

Menu