Feestelijke sleuteluitreiking nieuwbouw Baan in Ens

Vooraf leek het een erg ambitieuze planning, maar het is gelukt: in minder dan dertien weken tijd zijn dertien nieuwe energiezuinige woningen aan de Baan in Ens gebouwd. Na de eerste paal op 29 september volgden enkele weken waarin hard gewerkt werd aan de bouw. Op 18 december kregen de nieuwe bewoners de sleutel van hun nieuwe woning.

Tevreden bewoners

De nieuwe bewoners geven aan erg tevreden te zijn met de nieuwe woningen en zijn erg te spreken over de snelheid van de bouw en de manier van communiceren. “Bijzonder om te zien hoe snel onze nieuwe woning is gebouwd. Ik heb alles van dichtbij gevolgd en ook via Twitter en Facebook is iedereen op de hoogte gehouden over de voortgang” aldus Michelle, kersverse bewoonster van de nieuwbouw aan de Baan.

Nieuw bouwconcept

Bij de ontwikkeling van de nieuwbouw in Ens heeft Mercatus voor een nieuwe werkwijze gekozen, in nauwe samenwerking met aannemer Van Wijnen en BDG Architecten Ingenieurs. Dit heeft geleid tot een levensloopgeschikte woning waarvan het concept in de toekomst ook op andere plaatsen kan worden gebruikt. Het ‘Mercatus-concept’ is zodanig ontwikkeld dat aan de verwachte vraag van nu en van de toekomst wordt voldaan. Door het ontwikkelen van een (standaard) concept verwacht Mercatus dat de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen in de toekomst sneller, beter en met aanzienlijk minder faalkosten kan plaatsvinden. Aan de Baan is dit nu voor het eerst gerealiseerd. Het is nu van belang om te leren van deze ervaring en het concept verder door te ontwikkelen.

Energiezuinig

Bij het ontwerp van dit nieuwbouwproject is gekozen voor zéér energiezuinige woningen met een energielabel van A+++.  Bij gemiddeld verbruik betekent dit dat de energielasten slechts rond de € 40,- per maand bedragen. Ter vergelijking: de  oude woningen die op deze locatie stonden, hadden gemiddeld een energielabel F, waarvan de energielasten rond de € 160 per maand lagen. Inmiddels bekijkt Mercatus of zij in toekomst woningen kan bouwen die energieneutraal zijn.

Een toekomstbestendige woningvoorraad

Voor Mercatus is de nieuwbouw in Ens een succesvolle stap in het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de woningvoorraad. Naar aanleiding van het huurdersparticipatietraject in Ens wordt er momenteel had gewerkt aan de uitvoering van de gezamenlijke plannen. Die zorgen ervoor dat de huurwoningen in Ens aansluiten bij de woonbehoefte van de huidige huurders en de huurders van de toekomst.

Kijk voor meer informatie over dit nieuwbouwproject op www.mercatus.nl  Hier is ook een compilatiefilm te bekijken over het hele bouwtraject (van oude situatie naar nieuwe situatie)

Compilatiefilm bouwproces : klik hier voor de compilatiefilm

Facebook fotoalbum:  klik hier voor het fotoalbum van Mercatus wonen

Menu