Hoe ziet onze gemeente er in 2050 uit? Doe mee!

De omgevingsvisie vertelt het verhaal van de toekomst van onze gemeente. Hoe is Noordoostpolder
straks bereikbaar? Hoe gaan we om met gezondheid? Hoe houden we ons woon- en werkklimaat
aantrekkelijk? De visie geeft inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente houvast bij de
ontwikkelingen op lange termijn van Noordoostpolder.

Uitnodiging om in gesprek te gaan
Wij ontwikkelen de omgevingsvisie niet alleen. We nodigen iedereen,
van jong tot oud, uit om met ons mee te denken en te praten. In mei
maken we daarom een digitale tour door Noordoostpolder. Als
gemeente horen we graag hoe jij over jouw toekomstige woon-,
leef- en werkomgeving denkt. Welke thema’s zijn voor jou belangrijk?
Wonen? Zorg? Landbouw? Of Klimaat? Laat het ons weten.

Download 21-0475 Gemeente NOP – Uitnodiging_DEF2 de flyer voor meer informatie en om u aan te melden voor de online bijeenkomst op 20 mei aanstaande.

Menu