Informatieavond Migrantenhuisvesting 7 oktober a.s. gaat niet door! ❌

Via de Baanbreker nodigden wij u uit voor een informatieavond over migrantenhuisvesting aan de Enserweg. Een avond waarbij Level1 een toelichting zou geven op het initiatief en de concrete plannen, en de klankbordgroep u zou meenemen in het adviestraject wat daaraan is voorafgegaan.

Omwille van de huidige omstandigheden en meest recente maatregelen, is besloten deze avond af te gelasten. Er wordt naar alternatieven gezocht om alsnog in de informatieverstrekking te kunnen voorzien.

Menu