Onderhoud fietspad Kamperweg

De fietspaden langs de Kamperweg N352, Nagelerweg N716 en Gemaalweg N712 vertonen gebreken en worden daarom deels vervangen en/of hersteld. Inmiddels is de planning van de werkzaamheden bekend:

Fietspad Kamperweg
Start week 12, afronding week 20 (onder voorbehoud (weers)omstandigheden)
Voor (brom)fietsers zijn omleidingsroutes ingesteld voor het deel Zwartemeerweg tot de Randweg, onder andere via de Enserweg. Voor het traject Randstraat tot aan de carpoolplaats wordt een noodfietspad aangelegd langs de werkvak. Bij de brug Schokkerringweg worden (brom)fietsers veilig langs het werk geleid.

Uitgebreide informatie over de werkzaamheden en de omleidingsroutes is te vinden op onze website Flevowegen.nl:
https://flevowegen.nl/alle-nieuws/onderhoud-fietspaden-gemaalweg-nagelerweg-en-kamperweg/

Menu