Onderscheiding tot Officier in de Orde van Oranje Nassau voor Jos van Campen

Jos van Campen (64) uit Ens is van zeer grote betekenis geweest voor de nationale en internationale positie van de Nederlandse agribusiness. In zijn functie als voorzitter van de raad van bestuur van Royal Cosun speelde hij een belangrijke rol in het verenigen van de telers van Cosun en de bietenleveranciers van CSM, binnen de nieuw gevormde coöperatie.

Van Campen was lid van het presidium van CIBE, en vanuit die rol de belangrijkste spreekbuis van de Europese bietentelers richting de Europese Commissie en Europese politici. Een belangrijke functie, door de discussie over de hervorming van het Europese suikerbeleid. Hij slaagde er in om de Europese bietentelers op één lijn te houden in deze moeilijke periode.

Naast bieten houdt Van Campen van paarden. Hij zette zich vele jaren bestuurlijk in voor de paardensector. Hij leverde een grote bijdrage aan het verder uitbouwen van het economisch belang van de paardensector in Nederland en daarbuiten. Belangrijke aspecten hierbij waren het bij elkaar brengen van de sport en de fokkerij en het richting geven aan de professionalisering van deze sector.

Door de ondersteuners van de Koninklijke Onderscheiding wordt Van Campen geroemd om zijn deskundigheid en zijn inspirerende en stimulerende rol binnen de verschillende besturen en organisaties.

 

bron: de Noordoostpolder.nl

 

JosvanCampen

Menu