De Regenboog

Aandacht, Eigenheid, Kwaliteit

regenboog-ensVisie

Met een open blik naar de wereld,
met oog voor kwaliteit,
werkt de Regenboog aan de ontwikkeling van ieders talent.

Kenmerken van de school

 • Opbrengstgericht onderwijs
 • Kijken naar de eigenheid van de leerling
 • Tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling
 • ICT heeft belangrijke plaats (digibord, tablets en computers)
 • Coöperatieve werkvormen
 • Ateliers (creatief, muzikaal, techniek, yoga, etc.)
 • 21st Century Skills
 • Goede communicatie en relatie met ouders: open en transparant
 • Betrokken ouders

Partners in de school:

 • BSO: Kids Centre
 • Peuterspeelzaal: De Hummel
 • Muzisch Centrum: muzieklessen voor groep 1-2 en voor groep 4-5
 • Zumbalessen voor kinderen en volwassenen

www.obsregenboog.nl

Menu