De Hummel

De Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder (SPN) heet voortaan Startpunt.
Wij hebben diverse locaties verspreid over de gehele Noordoostpolder.

De peuterzaalgroep krijgt een nieuwe naam: De peuterstartgroep. Deze naam sluit goed aan bij ons eigen peutervolgsysteem “klaar voor de start” dat al jaren gebruikt wordt.
Wat onveranderd hoog van kwaliteit blijft bij Startpunt is de kennis die de medewerkers in de loop der jaren hebben opgebouwd en er volledig op gericht is om kinderen tussen de twee en vier jaar een goede start te geven in het basisonderwijs. Startpunt zal er ook alles aan blijven doen om te investeren in de deskundigheidsbevordering van de eigen medewerkers ten behoeve van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Startpunt zal, daar waar behoefte is, starten met buitenschoolse opvang en/of uitbreiden van de openingstijden van de peuterstartgroepen. Ons uitgangspunt is het kind als individu. Kinderen groeien door kennis en ervaring en wij willen een plek creëren waar dit aanwezig is.
Als kenniscentrum zal Startpunt elke organisatie, actief op het gebied van kinderopvang, de gelegenheid geven om via Startpunt diensten in te kopen ten behoeve van advies, ondersteuning, scholing of coaching van medewerkers.

Het kantoor van Starpunt is gevestigd in Emmeloord, Zeeasterstraat 27c, tel: 0527-618700
Ons algemene e-mailadres is info@start-punt.com
Als u meer wilt weten hoe wij werken binnen onze organisatie verwijzen wij u graag naar onze website: www.start-punt.com

Voor specifieke vragen met betrekking rond plaatsing, contracten, tarieven of subsidieplaatsen kunt u mailen naar: plaatsing@start-punt.com

U bent van harte welkom om eens binnen te lopen bij onze
peuterstartgroep De Hummel, sportweg 22 Ens

Onze openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur
Tel.nr. :06-25205477

We bieden een uitdagende “speel/leeromgeving” waar een peuter
spelenderwijs kan leren, ontdekken, experimenteren en ervaren.

Menu