Peuterspeelzaal de Hummel

SPN staat voor stichting peuterspeelzalen Noordoostpolder.

De peuterspeelzalen van SPN bieden een veilige, vertrouwde plaats aan peuters van 2 tot 4 jaar. De peuters worden uitgenodigd om een breed scala van ervaringen op te doen. De pedagogisch medewerkers geven de peuters volop ruimte om eigen initiatieven te tonen. De groepsruimtes zijn dusdanig ingericht dat peuters hiertoe uitgenodigd worden om, in eigen tempo en naar eigen interesse, zich te ontplooien.
Naast het ontdekken van spel- en materiaalmogelijkheden is er veel ruimte om de peuter te ondersteunen in de sociaal- emotionele ontwikkeling.

De basis van ons pedagogisch werken is verwoord in onderstaande uitgangspunten:

  • Ieder kind is uniek
    Wij accepteren en respecteren ieder kind met zijn/haar eigen, unieke ontwikkeling. We hebben oog en oor voor de mogelijkheden en de gevoelens van elk kind. We bieden een veilige en vertrouwde omgeving en binnen deze omgeving wordt elk kind gericht bij zijn/haar ontwikkeling ondersteund. Wanneer een kind opvalt binnen de groep zullen we dit signaleren en in overleg met ouders zullen we het kind ondersteunen. We bieden kinderen de ruimte om zich op eigen wijze en in eigen tempo te ontwikkelen.
  • Ieder kind draagt vele mogelijkheden in zich.
    We gaan uit van de eigen krachten van het kind. Ieder kind is van nature onderzoekend en nieuwsgierig en is uit op een steeds beter omgaan met de wereld waarin hij leeft. We stimuleren ieder kind tot zelfstandigheid, weerbaarheid en het dragen van eigen verantwoordelijkheden.
  • De pedagogische waarde van de peuterspeelzaal
    Binnen de peuterspeelzaal ontmoet het kind andere kinderen en andere volwassenen. We stimuleren kinderen om elkaar te ontmoeten, met elkaar te spelen en van elkaar te leren. De pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van hun voorbeeldhouding. De inrichting van de groepsruimtes, het aanwezige spelmateriaal en de aangeboden activiteiten komen tegemoet aan de verschillende ontwikkelingsgebieden. De opvang is voorwaardenscheppend, maar bepaalt niet de ontwikkeling van het kind.

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u terecht op onze website:
www.psz-nop.nl of u bent welkom om eens binnen te lopen bij peuterspeelzaal
De Hummel aan de Sportweg 22 te Ens, telefoonnummer 06-25205477.
Deze locatie is geopend op maandag t/m donderdag van 8.30 – 11.30 uur.

 

Menu