Schokland

Van oudsher heeft Ens een band met Schokland. Allereerst heeft het dorp natuurlijk zijn naam te danken aan het voormalige eiland. Maar ook veel straatnamen herinneren aan de historie van Schokland.

In 1995 is Schokland met omgeving geplaatst op de prestigieuze werelderfgoedlijst van UNESCO. Het staat symbool voor Nederland en de relatie met en de strijd tegen het water.

Centraal gelegen op dit eerste Nederlandse werelderfgoed vind je museum Schokland. De historische kerk uit 1834 en de opvallende houten museumgebouwen vormen een markant punt in het moderne landschap van de Noordoostpolder.
In het museum ontdek je het geheim van dit unieke stukje Nederland. De vaste presentatie geeft een beeld van de bewogen historie van het verloren eiland én wat vooraf ging.

Oudste Ensenaar?

Rond 1990 is aan de Oud-Emmeloorderweg bij Ens een serie archeologische opgravingen gedaan. Hierbij zijn bewoningssporen gevonden die teruggaan tot duizenden jaren voor Christus. Naast aardewerk en werktuigen vonden archeologen complete skeletten, resten van huizen en zelfs prehistorische voetafdrukken. Ploegsporen gaven aan dat mensen hier al landbouw bedreven. Veel van deze unieke vondsten zijn nu te zien in Museum Schokland en je kunt er oog in oog staan met misschien wel de ‘oudste Ensenaar’.

schokland-archeologie

Het museum is het startpunt voor een boeiende ontdekkingstocht over het drooggevallen Zuiderzee-eiland.
Met regelmaat organiseert het museum exposities op het gebied van geologie, archeologie, historie en kunst.

Evenementen, zoals de Scandinavië Markt, weten veel liefhebbers naar het museum te trekken.

Museum Schokland
Middelbuurt 3
8319 AB Schokland
T. 0527-251396
E. info@museumschokland.nl
W. www.museumschokland.nl

Menu