Wandelpad

Wandelpad Ens: een 4,5 kilometer lange sportieve, recreatieve, culturele en educatieve route rond en door het dorp.
Het Wandelpad Ens is in 1999 op initiatief van de Vereniging Dorpsbelang Ens ontstaan.
Van het eens dynamische eiland Schokland in de Zuiderzee rest nog slechts een monument van een verstild verleden, een langgerekte terp in de Noordoostpolder met enkele museale gebouwen van het oude Ens. Plaatsnamen van het eiland kregen echter een nieuwe dimensie. Als verrezen uit de zee ontstond, na de drooglegging van de Noordoostpolder, het nieuwe Ens, drie kilometer oostwaarts van het oude. Het huidige Ens koestert de link met Schokland. Als een dijk rondom een eiland hebben de Ensenaren een wandelpad rondom hun dorp aangelegd, waarin een aantal herinneringen aan het voormalige eiland levend worden gehouden.

Helaas is de nieuwe plattegrond nog niet geheel gereed daarom een afbeelding van de route zoals deze is behalve dat start –en eindpunt nu op het bloemenplein is.

Wandelroute voor jong en oud

De wandelroute, gemarkeerd door palen met merkteken van de route, start bij het informatiebord op het bloemenplein. Tijdens de wandeling, die in de richting van de klok is beschreven, passeert u nog eens vijftig borden met wetenswaardig¬heden en/of opdrachten voor zowel kinderen als volwassenen. In noordelijke richting langs de Waterkant, staat met het gezicht op Schokland een twaalfde kunstwerk opgesteld, gefinancierd uit het A.D. van Eckfonds. Via de Randstraat bereikt u het wandelpad achter de Zeebodemstraat, waarin de maanstanden zijn verwerkt en waar u aan de hand van een levensgrote zonnewijzer de zonnetijd kunt aflezen.

wandelpad-ens-bankje

Kinderboerderij

Noordwaarts afbuigend komt u voorbij een kinderboerderij met een volière, een dierenweide en een speeltuin. Het pad loopt in oostelijke richting langs de tocht, waar u met een verrekijker de overkant naar u toe kunt halen. Halverwege het pad langs de tocht kunt u uw weg vervolgen over het veertig meter lange plankenpad naar Schokker model. Het plankenpad loopt door de amfibieënpoel, waar informatie wordt verschaft over onder andere kikkers, padden en salamanders.

wandelpad-ens-uitzicht

Hoogteverschil

Alhoewel op het oog niet direct zichtbaar, blijkt er een opmerkelijk hoogteverschil te bestaan tussen het noord¬ en de zuidzijde van het dorp. Vooral fietsers in beide richtingen zouden het verschil duidelijk merken. Daarom staat zowel aan deze als aan de overzijde van het dorp het NAP-peil aangegeven.
Hierna bereikt u het Kabouterpad, een natuurpad vol opdrachten en spelletjes voor peuters en kleuters, waarbij kabouters de weg w ijzen.

Sport

Via de nieuwbouw en een buurtspeelplaats gaat de wandelroute zuidwaarts naar het bos waar een officieel trimparcours is uitgezet met maar liefst 14 toestellen.

In het bos wordt tevens informatie gegeven over de daar aanwezige dieren, planten en bomen. Bij het verlaten van het bos bereikt u een paddenstoelenpad, survivalparcours en een speeltuin. Het hofje van de Bongerd herbergt één van de elf kunstwerken van de plaatselijke kunstenaars en in het heuvellandschap aan de Tuinrand staan er nog eens vijf.

wandelpad-ens-survival

Vogelpad

Door de basisscholen uit het dorp zijn 54 nestkasten getimmerd die bij het kabouterpad, in het bos en in de nabijheid van de langs de zuidelijke rand van het dorp, het vogelpad, zijn opgehangen. Het vogel pad herbergt tevens een torenvalknest . Het pad is opgevrolijkt met houten banken en klimpalen met vogelmotieven. Overigens zijn er langs de hele route picknickplaatsen ingericht. Via de P.Aemiliusstraat en de Zoudenbalchstraat, waar informatie wordt gegeven over de straatnamen, vervolgt het vogel pad zich naar de Waterkant. AI wandelend naar de eindpunt van de route krijgt u algemene informatie over bomen en met een hoogtemeter kunt u zelf de hoogte van een bepaalde boom vaststellen.

wandelpad-ens-zoudenbalch

+ In de route is een planken pad opgenomen, naar het model van de loopplank, die de zuidelijke helft van Schokland langs de oost kant met de noordpunt verbond. Het pad w as dermate smal, dat tegenliggers elkaar tijdens het passeren wel moesten vastgrijpen, om er niet af te vallen.
+ In het huidige dorp Ens, zijn straten vernoemd naar prominente personen en kenmerkende zaken uit het verleden van Schokland. Op de informatieborden langs de wandelroute wordt hieraan uitgebreid aandacht besteed.
+ Als schakel tussen het van de visserij afhankelijke oude Ens en het nieuwe Ens te midden van de akkers, hebben vier plaatselijke kunstenaars elf kunstwerken ontworpen met als thema “Endesea” of “Eendenzee”, waar “Ens” van is afgeleid. De elf op de zee betrekking hebbende kunstwerken staan langs de route opgesteld.

Menu