PKN de Zaaier

Graag wil de Protestantse Gemeente “De Zaaier” uit Ens zich via deze weg voorstellen.

Wij zijn een gemeente met ca. 900 leden en vormen een gemengd gezelschap.
Ons dragende fundament is de Bijbel en Gods grote liefde voor de wereld. Dit uitgangspunt biedt elk mens volop ruimte voor een persoonlijke weg met God.

pkn-de-zaaier2

In haar huidige vorm bestaat onze Protestantse Gemeente sinds 2009 toen we fuseerden vanuit de Hervormde en Gereformeerde kerk.
Momenteel zet een schat aan vrijwilligers zich op allerlei terreinen voor deze jonge gemeente in.
Daarnaast zijn we dankbaar dat we een eigen predikant hebben met een aanstelling van 60%.

We weten dat er veel veranderd is met 10-20 jaar geleden, dat de kerk geslonken is. Bij dit alles blijven we vreugdevol over alles wat we uit Christus’ hand mogen ontvangen en uitdelen.
Samen in Zijn Naam willen we Gods liefde vorm en inhoud geven door gastvrij, wervend, betrokken en zorgzaam te zijn voor jong en oud.

U en jij bent meer dan welkom!

Menu