Stap voor stap naar een klimaatneutraal Nederland

De overstap naar duurzame energie en een klimaatneutrale samenleving vraagt om verandering van ons allemaal. Onze Noordzee is straks een belangrijke bron voor duurzame energie. Ondertussen komen er steeds meer wind- en zonneparken. Al deze opgewekte elektriciteit moet ook vervoerd worden. Dit is de taak van TenneT. Daarom werken we op heel veel plekken in Nederland op dit moment aan uitbreiding van bestaande of aan de bouw van nieuwe hoogspanningsverbindingen. Dit om te voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt en de lamp straks uitgaat.

Een nieuwe hoogspanningsverbinding van Diemen naar Ens
TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) beginnen nu ook met een plan voor een extra hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Ens. We zien nu dat de bestaande verbinding van Diemen naar Ens op termijn (rond 2030) vol raakt. Dit ondanks de versterking van de bestaande 380 kV-verbinding die we onlangs hebben uitgevoerd. We hebben een groot zoekgebied, waar we uiteindelijk samen met de omgeving en andere betrokken partijen een geschikte route moeten vinden.

Praat en denk mee
Maar voordat de schop in de grond gaat, moet er nog een hoop gebeuren. En daar kunnen wij uw hulp goed bij gebruiken. De hoogspanningsverbinding komt tenslotte te staan in de omgeving waar u woont, werkt of recreëert. U kent het gebied goed, waarschijnlijk zelfs beter dan alle plannenmakers bij elkaar.

Uw mening
Tussen 2 september en 14 oktober 2022 liggen het voornemen en voorstel voor participatie voor de verkenning naar een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Ens ter inzage. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om te reageren op de stukken. Kijk op www.rvo.nl/diemen-ens hoe dat werkt.

Informatiebijeenkomst
Benieuwd welke energieprojecten er bij u in de omgeving gepland zijn of al lopen? Of wilt u meer uitleg over de plannen voor de nieuwe hoogspanningsverbinding? Wilt u informatie met ons delen?
Kom dan naar de inloopavond op , 15, 20, 27 en 29 september of digitaal op 3 oktober 2022.
Het ministerie van EZK, TenneT en Liander zijn aanwezig om u meer te vertellen over de plannen en de energiebehoefte in de omgeving. Het zoekgebied is te zien op een groot scherm, waar u meteen opmerkingen of reacties bij kan plaatsen. Ook kunnen we u helpen een zienswijze in te dienen.

Menu