Woonzorgvoorziening in Ens helpt ouderen in vertrouwde omgeving te blijven

In Ens komt op het derde voetbalveld een kleinschalige woonzorgvoorziening voor ouderen en geriatrische cliënten. Het college van b en w heeft daartoe besloten. Het gaat om 16 studio’s met gemeenschappelijke woonkamers en 8 aanleunwoningen. Daarnaast komt er een gezondheidscentrum met een praktijkruimte voor een huisarts. De woonzorgvoorziening maakt het voor ouderen makkelijker om in hun vertrouwde omgeving te blijven. Ook als zelfstandig wonen niet meer (volledig) haalbaar is.
Dorpsbelang Ens heeft met de initiatiefgroep Woonzorg een belangrijk aandeel gehad in de aanloop naar dit besluit. In de eerste plaats door de behoefte aan de voorziening bij de gemeente aan te kaarten. Maar ook bij een recente peiling naar de voorkeur voor een locatie.

Keuze van een geschikte locatie
Voor de keuze van een locatie is de afgelopen periode een inwonerspeiling gehouden. Hieruit blijkt een voorkeur van de inwoners van Ens voor de woonzorgvoorziening in combinatie met aanvullende woningbouw op het derde voetbalveld. Voor de bouw van extra woningen biedt deze locatie de meeste mogelijkheden. Het college heeft de uitslag van de peiling als advies bij de besluitvorming laten meewegen.

Menu