Eerste nieuwbouwwoning Ens-Oost opgeleverd

ENS Eén jaar na het bouwrijp maken van de grond in de nieuwbouwwijk Ens-Oost is de eerste woning opgeleverd. Namens Dorpsbelang Ens reikte dorpsvoorzitter Naila Tigchelaar een bloemetje uit aan de bewoners Erwin Haagsma en Manouk Balk in aanwezigheid van Eddie de Lange van Hettebouw.

De wijk Ens-Oost wordt gerealiseerd op de voormalige akkers van kavel Braaksma in de hoek tussen de Zuiderringweg en de Drietorensweg. De andere twee-onder-een-kapwoningen worden na de bouwvak opgeleverd. Ondertussen gaat de bouw van de vrijstaande woningen en de bouw op de andere kavels gestaag verder.

In de nieuwbouwwijk worden zowel particuliere, projectmatige als huurwoningen gerealiseerd.
Er zijn nog slechts enkele bouwkavels voor vrijstaande woningen beschikbaar voor particulier opdrachtgeverschap. Belangstellenden voor een bouwkavel kunnen contact opnemen met het Team Vastgoed van de gemeente via telefoonnummer (0527) 633911, of per mail mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl.


vlnr Eddie de Lange, Erwin Haagsma, Manouk Balk en Naila Tigchelaar

Menu