Religie

In Ens staan drie kerkgebouwen.
Veel RK kerken in de NOP zijn niet meer in gebruik als kerk, echter in Ens worden nog wel diensten gehouden.
Aan de Stallijnstraat staat de PKN kerk, voorheen de gereformeerde kerk. Elke zondag zijn er kerkdiensten.
In het hervormde kerkgebouw is een woning gebouwd.

Menu