Verenigingen

Verenigingen zijn erg belangrijk voor het dorp! Ze vervullen een sociale rol binnen het dorp.
Door lid te zijn van één of meerdere verenigingen ontmoet je andere dorpsbewoners, waardoor er een verbondenheid ontstaat die belangrijk en waardevol is voor Ens.

Er is in Ens een bloeiend verenigingsleven, o.a. op het gebied van:

– Sport
– Zang en muziek
– Vrouwenorganisaties
– Buurt- en straatverenigingen
– Volkstuinenvereniging

Menu