Gezondheidszorg

De gezondheidszorg is aan veel veranderingen onderhevig. Veel mensen vragen zich af hoe zal het verder gaan. Inwoners komen soms voor de keuze te staan, kunnen we in Ens blijven wonen. Zorg dichtbij huis is belangrijk.

We hebben in Ens een huisartsenpraktijk. De praktijk is goed bereikbaar en de huisartsen bezoeken ook patiënten aan huis. Tevens is er een fysiotherapiepraktijk in Ens. Vanuit Steunpunt Ens werkt het zorgteam van het Oude en Nieuwe Land. U heeft ze vast wel eens zien gaan op hun rode fietsen. Zij verlenen zorgtaken bij de mensen aan huis, waardoor dorpsbewoners langer op zichzelf en in Ens kunnen blijven wonen.

Menu