Buurtverenigingen

Ens kent vele buurtverenigingen. Dit levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in straten/en of buurten.
Zo worden barbecue’s, maar ook kerstborrels en andere activiteiten georganiseerd. In de feestweek van het dorp, “Ensyfair” wordt er extra inzet van buurtverenigingen maar ook andere verenigingen gevraagd. Zo zijn veel bewoners via deze buurtvereniging extra betrokken bij deze feestweek en wordt er vaak gedacht: ‘winnen is belangrijker dan meedoen, eh… meedoen is belangrijker dan winnen’.

Menu