Het Lichtschip

Het Lichtschip is de school voor Prot. Chr. Basisonderwijs in ENS en behoort tot de SCPO.

De kernopdracht van Het Lichtschip is:
het geven van goed onderwijs in een positief pedagogisch klimaat waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen, waardoor de talenten van elk kind tot ontplooiing kunnen komen zodat ze daardoor later goed kunnen functioneren in de samenleving.

het-lichtschip-ens

In de onderbouw (groepen 1 en 2) wordt gewerkt met de methode ‘Onderbouwd’.
Hierbij zijn de doelen, de vaardigheden en materialen beschreven om de ontwikkeling en het leerproces te stimuleren. Met de materialen die bij ‘Onderbouwd’ behoren, bieden we de kinderen een doordacht en gevarieerd spelaanbod om de beoogde doelen te bereiken. Bij de introductie van een nieuw thema maken we gebruik van handpoppen om op een laagdrempelige manier de belangstelling van de kinderen te wekken.

lichtschip-ens-feest

PBS(PositiveBehavior Support) is een schoolbrede aanpak gericht op het bevorderen van positief gedrag binnen de school. Het doel is een positieve, sociale omgeving te creëren die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt of doet afnemen. Hierbij gaan we uit van een drietal waarden: respect, betrokkenheid, plezier.

lichtschip-ens-1951

Geschiedenis

De ‘School met den Bijbel’ te ENS startte in juni 1950 in twee lokalen van het voormalige kamp II. In 1951 werd het huidige schoolgebouw betrokken. In 1958 wordt gestart met het kleuteronderwijs in het jeugdgebouw van de huidige PKN-kerk en later in ‘Het Roefje’. In 1985 worden beide scholen samengevoegd tot ‘Het Lichtschip’. Tweemaal wordt de school verbouwd. Thans heeft de school een speellokaal, een gemeenschapsruimte, een techniekruimte en 8 lokalen.

Motto

Het Lichtschip:

– Doelgericht
– Betrokken
– Samenwerkend
– Zelfontdekkend

Adres:
Sportweg 24
8307 AN ENS
tel. 0527 251712

Website: www.hetlichtschip.nl
Email: het.lichtschip@scpo-nop.nl
Twitter: @HetLichtschip

Menu