Nieuwbouw

Nieuwbouw op kavel Braaksma is mogelijk!

Dorpsbelang heeft zich in de dorpsvisie uitgesproken om, naast de CPO projecten van Mercatus (rijwoningen), ook mogelijkheden te creëren voor twee- en drie- onder één kappers. Ook hebben wij aangegeven dat wij graag mogelijkheden wensen voor bouwkavels t.b.v. vrijstaande woningen.

Om die reden hebben wij een aantal schetsen laten maken om ook kavels aan te kunnen bieden langs de Drietorensweg. Een schets is onderstaand bijgevoegd. Nadrukkelijk stellen wij dat aan de schetsen geen rechten ontleent kunnen worden. Hierover zijn wij met de gemeente in gesprek. Gemeente zal dit planologisch nog in moeten passen en er zal een gewijzigd plan moeten worden gemaakt en goedgekeurd. Het is nu mogelijk via de gemeentelijke website om de verkaveling in te zien van de uitbreidingsplannen Ens. Tevens is het op die pagina ook mogelijk, om bij serieuze belangstelling, een inschrijving te doen voor een kavel. Dit kan door het formulier te openen, uit te printen en ondertekend retour te sturen. Op deze manier hopen wij in september minimaal 12 geïnteresseerden bij elkaar te hebben en de kavel bouwrijp te maken.

Indien u interesse heeft, kunt u een aanbieding vragen bij t.vanaarle@noordoostpolder.nl.

nieuwbouw-ens

Nieuwbouw in het centrum van Ens

Door de aangekondigde sloop van een 11-tal huurwoningen van Mercatus is er een mogelijkheid ontstaan om nieuwe woningen te bouwen in het centrum van Ens. De woningen die worden gesloopt zijn de Arnoldus van Bockholtstraat 12 t/m 20 en Anthony Coolijnstraat 11 t/m 21.

Mercatus heeft samen met de gemeente Noordoostpolder twee ontwikkelaars benaderd die potentiele kopers willen helpen bij de ontwikkeling van deze locatie. Dit zijn Nieuwbouw Advies Flevoland (NAF) uit Dronten en Oost & van Tilburg Ontwikkeling (OVT) uit Ens/Urk.

Beide partijen hebben in gezamenlijkheid reeds twee keer een informatieavond gehouden in het Wapen van Ens om daar de diverse mogelijkheden te bespreken. Het is de bedoeling dat dit twee CPO projecten worden, wat staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dit betekent dat u als koper mee kan denken met de ontwikkeling van uw eigen woning. Hierbij zal binnen de door de gemeente vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden en regels van het vigerende bestemmingsplan worden gebleven. Toch is er veel mogelijk! Er kunnen rijwoningen worden gerealiseerd maar ook twee- of drie-onder-één kapwoningen. Ook levensloopbestendige woningen met een slaap- en badkamer op de begane grond behoren tot de mogelijkheden.

In totaal hebben zich 16 mensen zich ingeschreven en hebben de eerste gesprekken met geïnteresseerden inmiddels plaatsgevonden. Mocht u interesse hebben om ook deel te nemen aan één van de twee CPO projecten, meldt u zich dan aan bij:

Robbert Boer (NAF) als u aan de A. Van Bockholtstraat wilt wonen.
Willem van Tilburg (OVT) als u aan de A. Coolijnstraat wilt wonen.

In totaal kunnen er op beide locaties samen circa 10 tot 12 woningen gerealiseerd worden. Eén en ander is afhankelijk van de wensen die u als koper heeft. De bouw van de woningen staat gepland voor januari 2016. Tot die tijd is het dus mogelijk om samen met u een mooie woning in het centrum van Ens te ontwikkelen.

De verkoopprijzen zijn afhankelijk van de keuzes die u maakt vanaf circa € 140.000,- vrij op naam.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Robbert Boer (NAF)tel: 06 52148923r.boer@nieuwbouwadviesflevoland.nl
Willem van Tilburg (OVT)tel: 06 57310614willem@ovtontwikkeling.nl

 

logo-naf logo-ovt

Menu