Baanbreker

Vijf keer per jaar verschijnt de Baanbreker, het nieuws- en mededelingenblad van Dorpsbelang Ens. De dorpskrant wordt gratis huis aan huis bezorgd.

DE BAANBREKER ‘GEMAAKT VOOR EN DOOR ENSENAREN’

In deze laatste Baanbreker van 2022 willen wij alle adverteerders hartelijk bedanken. Mede dankzij u is het mogelijk de dorpskrant in deze vorm uit te brengen.

De vaste advertentiebladen worden eind januari gedrukt. Graag voor 10 januari bericht als de advertentie gewijzigd moet worden of dat u evt. wilt stoppen met adverteren. Mutaties kunt u per mail doorgeven: debaanbreker@hotmail.com. Nieuwe adverteerders zijn van harte welkom. Bij geen bericht gaan we ervan uit dat de huidige advertentie correct is en dat u in 2023 weer in de Baanbreker wilt adverteren.

Advertenties aanleveren voor 10 januari als pdfbestand of aanleveren in word.

Advertentieformaat ¼ pagina staand – 89 x 130 mm, ½ pagina liggend – 186 x 130 mm

Advertentietarieven (prijs per jaar): ¼ pagina (staand) € 130,00
½ pagina (liggend) € 260,00

Eénmalige advertenties of iedere uitgave een andere advertentie is mogelijk. Dit kan alleen in zwart/wit. Tarieven éénmalige advertenties op aanvraag.

Menu