Baanbreker

Vijf keer per jaar verschijnt de Baanbreker, het nieuws- en mededelingenblad van Dorpsbelang Ens. De dorpskrant wordt gratis huis aan huis bezorgd.

DE BAANBREKER ‘GEMAAKT VOOR EN DOOR ENSENAREN’
Advertentietarieven 2019.

Vanaf dit jaar zijn de tarieven van de advertenties in kleur en zwart/wit op de vaste advertentiebladen hetzelfde. Tussentijdse wijzigingen zijn niet mogelijk, omdat alle advertentiebladen aan het begin van het jaar worden gedrukt.
Advertentietarieven (prijs per jaar): ¼ pagina (staand) € 110,00
½ pagina (liggend) € 220,00

Eénmalige advertenties of iedere uitgave een andere advertentie plaatsen is mogelijk, maar niet op het glanzende papier. Dit kan alleen in zwart/wit.
Tarief éénmalige advertentie: kwart pagina € 25,00. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de redactie.

Bericht voor de adverteerders
Adverteerders bedankt!! Mede dankzij u allen is het mogelijk de dorpskrant in deze vorm uit te brengen.

Ondernemers in Ens opgelet!
Alle ondernemers in Ens kunnen een artikel aanleveren over hun eigen onderneming, winkel, bedrijf etc. Dit om zichzelf voor te stellen aan de dorpsgenoten. Ens heeft namelijk heel veel te bieden! Dus schrijf een artikel en mail dit door evt. met foto en/of advertentie naar de redactie. Een artikel is éénmalig kosteloos.

Menu