Ens maakt kennis met..

Wat kijken we terug op een leuke, gezellige, informatieve middag in het Steunpunt. Henk Bakker (wijkbeheer), Klaas-Jan Loosman (gebiedsregisseur), Bea ten Voorde (wijkverpleegkundige), Jan Huizingh (wijkagent) en Atalja Visser (buurtwerkster) maakte kennis met Ens en Ens maakte natuurlijk kennis met ons. We begonnen met een kort voorstel rondje en hoe moeilijk het ook was (vooral voor de mannen ;-)) om het kort te houden, het is toch gelukt. Na een kopje koffie of thee, wat ingeschonken werd door een aantal top vrijwilligsters, mengde we ons tussen de bezoekers. Er was ruimte voor gesprek en het stellen van vragen. Een aantal vragen zijn in de groep behandeld en vragen die persoonlijk waren werden op een wat rustigere plek beantwoord in de ruimte.

Een korte terugkoppeling:

V: Waarom wordt er niet gestrooid bij gladheid bv bij de ouderen woningen en de dokter?
A: Gemeente strooit alleen de doorgaande hoofdroutes in wijken en dorpen. Naar aanleiding van klachten zal de gemeente per vorstperiode bekijken waar gestrooid kan worden ook bij de plekken die hierboven worden genoemd.

V: Het is lastig om jullie persoonlijk te benaderen, het is wenselijk als dit beter / sneller kan.
A: Bij deze de nummers en/of mailadres
Klaas Jan Loosman: 06 20667904
Henk Bakker: 06 48134629
Atalja Visser: atalja.visser@carrefour.nu of 06 83529025
Francien Vriend: 06 15014488
Bea ten Voorde: teamnummer 0527-206414
Jan Huizingh: jan.huizingh@politie.nl

V: Mag er geparkeerd worden achter de nieuwbouwwoningen van Mercatus aan de Baan
A: Het betreft een eigen weg, deze weg is alleen bedoeld voor bewoners. Dit wil niet zeggen dat visite of bijv. de schoonmaakster hun auto daar niet mogen parkeren ten tijde van bezoek.

V: Er zijn te weinig parkeerplaatsen bij de senioren woningen Zeebodemstraat en piramidewoningen. De piramide woningen parkeren hun auto’s op de parkeerplaats van de seniorenwoningen.
A: Parkeren mag overal in parkeervakken, bewoners kunnen geen parkeerplek claimen. Je kunt elkaar wel aanspreken op parkeren, senioren willen graag dicht bij hun eigen woning parkeren. Mercatus zal hier aandacht voor vragen bij haar huurders.

V: Mogen er meer borden komen dat er een whatsapp groep is opgestart.
A: De gemeente heeft bij alle ingangen van het dorp whatsapp borden geplaatst om zo zichtbaar te maken dat Ens buurten heeft verenigd in een whatsapp groep. Gemeente plaatst niet meer borden.

V: De bouwkeet tegenover het afgebrande huis aan de A. Coolijnstraat is een verkeersgevaarlijke situatie. Kan deze worden weggezet?
A: U kunt zelf de aannemer aanspreken en wijzen op deze gevaarlijke situatie. Lukt dit niet of wordt er geen gehoor aan gegeven dan kan de wijkagend of Mercatus de aannemer vragen de keet te verplaatsen.
De keet is inmiddels verplaatst naar een andere plek. Er is een terugkoppeling gedaan naar degene die dit gemeld heeft.

V: Waarom is deze informatiemiddag op een middag. Zo mis je een heel aantal mensen die wel willen komen, maar die werken.
A: Dat klopt, goed dat het gezegd wordt. We zullen in het najaar een moment plannen op een avond.

Er zijn meer vragen beantwoord die meer persoonlijk waren. Zo hebben mensen zich aangemeld om mee te denken over het Steunpunt, vragen over ‘wat als het later niet goed met me gaat’ voor de zorggroep, persoonlijke vragen aan Jan Huizingh en de vragen voor Mercatus zijn doorgegeven, Francien zal deze vragen oppakken.
Bedankt allen voor jullie komst en tot een volgende keer.
Groetjes van ons allen.

Menu