Categorie: Nieuws

Het laatste nieuws vanuit het dorpsbelang en ingezonden stukken door anderen.


Het Lichtschip in Lang Leve de Muziekshow

Muziekonderwijs is op veel scholen een ondergeschoven kindje. Stichting “Meer Muziek in de Klas” wil dit heel graag promoten. Door er een wedstrijdelement aan te koppelen, hoopt men dat er meer muziekles wordt gegeven.

In mei is groep 7 van Het Lichtschip begonnen met het bedenken van een muzikale act. Door verschillende ritmes te spelen op containers ontstond er een leuke act.
In juni mochten de kinderen auditie doen in Utrecht met de act. Van elke provincie gingen drie scholen door naar “Lang Leve de Muziekshow”. Het Lichtschip en twee scholen uit Almere mochten Flevoland vertegenwoordigen.

Na de zomervakantie werd de muzikale act, onder leiding van Lise Roetman, geperfectioneerd.
Er moest een speciale audio-opname worden gemaakt en samen met de bekende YouTuber Marthijn Van Steinvoorn (Ponkers) is er een geweldige videoclip samengesteld. Een heel feest.

Inmiddels zijn de opnames voor “Lang Leve de Muziekshow” geweest en wordt het programma met de drie Flevolandse scholen, waaronder groep 8 van Het Lichtschip, op 9 december op NPO 3 (Zapp) uitgezonden.

De winnaar mag, samen met de andere elf provinciewinnaars, deelnemen aan de grootste schoolband van Nederland tijdens het Kerstmuziekgala in Ahoy in Rotterdam.


De pENSelen exposeren in museumrestaurant Schokland

Door: Frans Pol

ENS – Schilderclub ‘de pENSelen’ uit Ens hebben een impressie gemaakt met als thema “Schokland”.
Deze worden vanaf 19 december ge-exposeert in museumrestaurant Schokland.
Iedereen is welkom om dit werk te komen bekijken.

De schilderclub doen elk jaar samen een gezamenlijke opdracht. Dit jaar wilde ze graag de samenwerking aangaan met Dennis Goossens, die sinds een jaar ook pachter is van Restaurant Schokland. De opdracht was om een eigen impressie van Schokland te maken op een doek van 80×50 of 60×30 cm. Dennis was hier gelijk enthousiast over en verleende graag zijn medewerking hier aan.

Alle schilderijen worden thuis gemaakt, waardoor het voor de leden zelf nog een verrassing is, met wat voor iets andere leden gaan komen. Ook dat zien zij pas vanaf de 19de van december in Restaurant Schokland. U bent van harte welkom op vrijdag, zaterdag en zondag van 11:00 uur tot 17:00 uur.


Prins Christiaan de 2de geïnstalleerd

Door: Frans Pol

ENS – In het Hof der Kleiduikers (Wapen van Ens) is zaterdagavond 18 november ’17, prins Christiaan (Vos) de 2de geïnstalleerd. Dat gebeurde, net nadat Prins Peter de 1ste was afgetreden. Prins Christiaan kwam op in de grote steek. Daarin zaten ook nog twee nieuwe adjudanten, namelijk Rudi van der Veeken en Arnoud Aarnink. Arno Meijer vond het na 13 jaar mooi geweest en stapte deze avond uit de Raad van Elf. Voor hem in de plek komt Ensennaar Jasper Appelhof, die daarmee in de voetsporen van zijn vader Bert Appelhof treed, die jaren lid is geweest van de Raad van Elf.

Direct na het aantreden van Prins Christiaan de 2de, werd zijn proclamatie voorgelezen. Daarin beloofde Christiaan dat hij zich dit jaar gaat inzetten, om o.a. de dansmarkies van winterbestendige optochtskleding te voorzien en ook dat het monument ‘Welkom op de Zeebodem’ een betere plek krijgt. Prins Christiaan stipte vooral punt 10 nog eens extra aan. Daarin geeft hij aan dat hij zich samen met de Raad van Elf, dit jaar hard wil maken voor een goed doel. Dat goede doel is de kankerstichting. Hij werd zelfs een beetje emotioneel toen hij zei dat iedereen wel iemand kent die met deze verschrikkelijke ziekte te maken heeft. Na dit uitgesproken te hebben, werd dit door het aanwezige publiek bekrachtigd met een applaus. Wordt vervolgd dus!

De band The Red Cars uit Den Bosch, zette na het officiële gedeelte de feestavond in het Het Hof der Kleiduikers voort.
Maar het echte feest moet natuurlijk nog komen! Carnaval is 9 t/m 12 februari 2018 hier in Ens.


Prins Christiaan de 2de samen met zijn twee nieuwe adjudanten. Foto: Marco Buitenhuis


UPDATE: Knipperlichtinstallatie zebrapaden

De knipperlichtinstallatie boven de zeebrapaden (de zogenaamde zweepmasten) in Ens werken. Alleen diegene net na de ovonde werkt nog niet. Van Gelder heeft de opdracht gekregen om deze laatste installatie te maken en alle installaties van netspanning te voorzien, voor het opladen van de accu’s. Van Gelder gaat in week 45 alle installaties aansluiten met een maximale uitloop tot week 46. In week 47 moeten de installaties allemaal werken.

De installaties werken nu nog op de accu. Daarop kunnen ze minimaal twee weken functioneren. De accu’s worden door de aansluiting s’avonds opgeladen door de netspanning.


Kritische reactie op Lelystad Airport

Het ministerie van I&M houdt tot 2 november een internetconsultatie (digitale peiling) over Lelystad Airport. Iedereen die dat wil, kan reageren. Gemeente Noordoostpolder maakt van deze gelegenheid gebruik om haar zorgen uit te spreken over de tot nu toe gemaakte afspraken. Ook dringt ze aan op nieuw onderzoek, een meetnetwerk en hogere vliegroutes.

Afspraken zijn gemaakt op basis van onjuiste gegevens.
Onlangs werd bekend dat het ministerie verkeerde berekeningen heeft gemaakt wat betreft de geluidsproductie. Wij verzoeken het ministerie om nieuw onderzoek te doen op basis van de juiste gegevens en deze te verwerken in een nieuwe MER (milieueffectrapportage).

Aansluitroutes onderzoeken in een MER (milieueffectrapportage)
Voor de aansluitroutes, die over onze gemeente lopen, hoeft volgens het ministerie wettelijk geen MER-beoordeling te komen. Wij dringen er bij het ministerie op aan om de effecten op de milieukwaliteit en de leefbaarheid toch te onderzoeken in een MER. Vanuit de gedachte van de toekomstige Omgevingswet, waarin vooraf belangen worden afgewogen, vinden wij dat de rijksoverheid hierin het goede voorbeeld hoort te geven.

Uitgaan van daadwerkelijke hinder door een meetnetwerk
Meetgegevens leveren een juister beeld op van de geluidsproductie dan berekeningen. De gemeente verzoekt het ministerie te zorgen voor een dekkend meetnetwerk. Als blijkt dat geluidsnormen worden overschreden dan zal het ministerie actie moeten ondernemen.

Herindeling van het luchtruim
Het langdurig laag vliegen boven de leefomgeving van onze inwoners vinden we onwenselijk. We dringen er daarom bij het ministerie op aan om zo snel mogelijk het luchtruim opnieuw in te delen. Als de aansluit- en aanvliegroutes aangepast worden dan vinden we dit alleen acceptabel als er hoger over Noordoostpolder wordt gevlogen.


Gemeente meet vliegtuiglawaai

De uitbreiding van vliegveld Lelystad kan een grote impact hebben op de inwoners van Ens. Dat zegt de gemeente Noordoostpolder. Om in beeld te brengen hoe groot de gevolgen zijn, wordt er een zogenoemde nulmeting gedaan.

Dat heeft wethouder Andries Poppe maandagavond toegezegd. De PvdA had vragen gesteld, nadat de fractie was benaderd door dorpsbewoners die bezorgd zijn over de vliegroute. Als Lelystad Airport open gaat, komen vliegtuigen op circa 900 meter hoogte vanuit het noordoosten over Ens aanvliegen. Aan de westzijde van Noordoostpolder zijn vertrekroutes gepland, waarbij de vliegtuigen op 1800 meter vliegen. De toestellen komen niet over de dorpskernen.
Op de website van de Alderstafel staan geluidsanimaties van de routes langs Ens en Emmeloord en andere gemeenten

Nulmeting
Bij de nulmeting wordt gemeten hoeveel geluid er op dit moment rond Ens is. Na de uitbreiding van het vliegveld worden er nieuwe metingen gedaan. Mocht blijken dat door de overlast normen worden overschreden, dan moet het ministerie bepalen of maatregelen nodig zijn.
De actiegroep Hoog Overijssel becijfert het aantal vliegtuigen dat via Noordoostpolder vertrekt op 2083 per jaar en dat Ens vanuit het noordoosten passeert op 1250 per jaar. Dat is de situatie rond 2030, wanneer Lelystad Airport 25.000 vliegbewegingen (12.500 vluchten) zou moeten verwerken.

Weinig zin
Volgens wethouder Poppe wordt er vanuit Ens erg weinig op de plannen gereageerd. De wethouder denkt zelf dat dat ook weinig zin heeft, omdat het Rijk de routes toch niet meer gaat aanpassen. De regio zou zich beter kunnen richten op de veranderingen na 2023. In dat jaar wordt het luchtruim opnieuw ingedeeld. Volgens Poppe moeten Flevolanders die ontwikkelingen goed in de gaten houden en dan eventueel protest aantekenen. 

BRON: Omroep Flevoland


Willemengs neemt ‘ambtsketen’ van Jens over

Willemengs Schutte (11) uit Ens is het komend jaar de jeugdburgemeester van de gemeente Noordoostpolder. Zij volgt haar plaatsgenoot Jens van Leeuwen op. Willemengs werd maandagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd.

Jens heeft ‘vooral een leerzaam jaar’ achter de rug, zei hij maandag. Volgens burgemeester Van der Werff heeft hij ook veel bereikt. “Denk aan je idee voor een NOP-kast voor kids, waarmee je het Jeugdjournaal haalde”, aldus Van der Werff, doelend op het plan van Jens dat het mogelijk maakt dat alle kinderen in de Noordoostpolder kunnen sporten.

De burgemeester vindt dat ook de eigen pagina in De Flevopost en een aantal activiteit de kloof met de burger hebben verkleind.
Of Jens later ook beroepsmatig burgemeester wil worden, weet hij nog niet. “Dat denk ik niet, maar het plan kan nog veranderen.” Ook Willemengs gaat zich komend jaar weer inzetten voor ‘zaken die kinderen’ aangaan.


CDA: snel maatregelen N50 nodig

De maat is wat het CDA betreft vol: er moeten snel maatregelen komen die de veiligheid op de N50 tussen Kampen en Ens verbeteren. Raadslid Goos wijst daarbij op de vele ‘ernstige en fatale ongevallen’.

Wethouder Poppe is het volledig met Goos eens. Volgens hem wordt er in het regio-overleg met onder meer de gemeentes Kampen en Dronten ook nadrukkelijk gesproken over maatregelen. Poppe wijst erop dat Rijkswaterstaat komend jaar aan de slag gaat met groot onderhoud. Daarna moet er op zijn minst een scheiding tussen de rijbanen komen en op termijn is een driebaans en nog later een vierbaans weg noodzakelijk.


Kerkproeverij

Tijdens de laatste jaarvergadering van geloofsgemeenschap H. Ireneus op 26 maart is door meerdere aanwezigen benadrukt dat gastvrijheid in onze geloofsgemeenschap belangrijk is. Om dat concreet te maken hebben de leden van de locatieraad en pastoraatsgroep besloten om zich aan te sluiten bij Kerkproeverij. Het is een goede kans om gasten te laten proeven.

Kerkproeverij is een landelijke campagne die in het weekend van 9 en 10 september kerken de gelegenheid biedt om gasten vrijblijvend uit te nodigen voor een viering. Het is een oecumenisch initiatief wat kerkbezoek aanmoedigt door kerkleden toe te rusten om hun buren, vrienden, familie, collega’s uit te nodigen naar een toegankelijke kerkviering speciaal voor hen georganiseerd. Inmiddels is de voorbereiding gestart om een gastvrije viering te organiseren. De leden van de locatieraad en pastoraatsgroep hopen dat veel parochianen mee gaan doen en iemand uitnodigen voor de viering op 10 september. Op zondag 10 september zal er om 10.00u in de RK kerk Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in Ens een Kerkproeverij-viering zijn.


Eerste nieuwbouwwoning Ens-Oost opgeleverd

ENS Eén jaar na het bouwrijp maken van de grond in de nieuwbouwwijk Ens-Oost is de eerste woning opgeleverd. Namens Dorpsbelang Ens reikte dorpsvoorzitter Naila Tigchelaar een bloemetje uit aan de bewoners Erwin Haagsma en Manouk Balk in aanwezigheid van Eddie de Lange van Hettebouw.

De wijk Ens-Oost wordt gerealiseerd op de voormalige akkers van kavel Braaksma in de hoek tussen de Zuiderringweg en de Drietorensweg. De andere twee-onder-een-kapwoningen worden na de bouwvak opgeleverd. Ondertussen gaat de bouw van de vrijstaande woningen en de bouw op de andere kavels gestaag verder.

In de nieuwbouwwijk worden zowel particuliere, projectmatige als huurwoningen gerealiseerd.
Er zijn nog slechts enkele bouwkavels voor vrijstaande woningen beschikbaar voor particulier opdrachtgeverschap. Belangstellenden voor een bouwkavel kunnen contact opnemen met het Team Vastgoed van de gemeente via telefoonnummer (0527) 633911, of per mail mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl.


vlnr Eddie de Lange, Erwin Haagsma, Manouk Balk en Naila Tigchelaar


Menu