Categorie: Nieuws

Het laatste nieuws vanuit het dorpsbelang en ingezonden stukken door anderen.


3 mei: Bedrijven- en buurtentoernooi tennis

Tennisclub Ens houdt op vrijdag 3 mei het traditionele bedrijven- en buurtentoernooi tennis. Wel of geen tenniservaring? Wel of geen talent of conditie? Het maakt niet uit. De gezelligheid staat voorop!

Teams van vier of vijf personen (man of vrouw, dat maakt niet uit) kunnen zich aanmelden. Vorig jaar was kwekerij Baas de grote winnaar bij de bedrijven.
Bij de buurten was de Smederij de beste. Heb jij dit jaar het beste tennisbedrijf of de beste buurt? Of breng je het meeste plezier mee naar ons tennispark?

Voor de kosten hoef je het niet te laten. Het inschrijfgeld bedraagt twintig euro per team en daar zit ook een eenvoudige doch voedzame maaltijd bij inbegrepen.
Doe je mee met een of meer teams? Of wil je met je straat of je buurt meedoen? Aanmelden kan tot en met 28 april bij wedstrijdcie@tcens.nl.


KOM IN DE KAS VOL WERELDSE WONDEREN

De Nederlandse glastuinbouw is werelds! Van oorsprong tot afzet, van import tot export, en van wereldse tradities tot wereldse gerechten. Tijdens Kom in de Kas op zaterdag 6 april kan de consument kennis maken met deze verrassende wereld die achter het glas van de kas schuil gaat. In regio Noordoostpolder nemen vier bedrijven deel. Van 10.00 tot 16.00 uur openen de tuinders hun deuren om de mensen te laten zien en te laten ervaren wat voor moois er allemaal groeit in de kassen. De opening vindt plaats om 10.00 uur door de burgemeester van de Gemeente Noordoostpolder, Harald Bouman bij Kwekerij De Stadsweiden. Ondernemers van Week van de Ondernemer zijn hier van harte welkom en kunnen deelnemen aan de rondleiding bij Kwekerij de Stadsweiden. Na de opening van de burgemeester is er ook een nog een rondleiding voor de ondernemers bij Kwekerij Wouters.

Vier gastvrije tuinders
Het tuinbouwgebied van Noordoostpolder heeft drie glastuinbouwgebieden en dit jaar is glastuinbouwgebied Ens aan de beurt. De bedrijven die hier zijn gelegen, zijn ook wereldwijd en zeer groot. Kwekerij Wouters is één van de grootste producenten van eenjarige pot- en perkplanten. Kwekerij Baas levert jaarrond kleurrijke bloeiende blijmakers met pot- en tuinplanten als violen, perkplanten, bolchrysanten en kerststerren. Flevoplant is gespecialiseerd in het vermeerderen en opkweken van aardbeiplanten en bezoek Kwekerij De Stadsweiden voor de schitterende hortensia’s.

Meer te beleven
Behalve rondleidingen op de bedrijven en ontdekken hoe alles groeit en bloeit, worden er ook andere interessante activiteiten georganiseerd. Om half vier wordt er een productenveiling aangeboden door Glastuinbouwgebied Noordoostpolder voor het goede doel: het Toon Hermanshuis in Emmeloord, een inloophuis voor (ex) kankerpatiënten. Deze veiling vindt plaats bij Kwekerij De Stadsweiden, Enserweg 8. Kinderen kunnen zich uitleven door auto’s te bestickeren van NUGTR, het nieuwe communicatiebedrijf van Cees Tuytel. Niet alleen de activiteiten, maar ook de uitleg over de producten en hun groeiwijze zijn voor de kinderen zeker aantrekkelijk. Kom in de Kas is een uitje voor het hele gezin, lekker in de buurt en helemaal gratis.

Over Kom in de Kas
Kom in de Kas is het grootste publieksevenement van de Nederlandse glastuinbouw en wordt in 2019 voor de 42e keer georganiseerd. In Noordoostpolder nemen vier bedrijven deel om te laten zien waar ze trots op zijn: mooie, verse, gezonde en veilige natuurproducten. Ieder bedrijf heeft iets eigens te bieden en er worden bijzondere activiteiten georganiseerd. De openingstijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur op zaterdag 6 april. Parkeren kan bij de deelnemende bedrijven, maar het advies is om zoveel mogelijk op de fiets te komen. Kom in de Kas is gratis toegankelijk en wordt mede mogelijk gemaakt door GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland, Interpolis en Rabobank. Volg Kom in de Kas ook via Facebook, Instagram en Twitter. Voor meer informatie kijk op www.komindekasnoordoostpolder.nl.


‘Welkom op de Zeebodem Trofee’ voor Harry Spekschate

Door: Frans Pol

ENS – De ‘Welkom op de Zeebodem Trofee’ die ieder jaar door de prins van de carnaval wordt uitgereikt, is dit jaar gegaan naar Harry Spekschate. Hij kreeg hem woensdagavond 28 februari, uit handen van Prins Sebas de 1ste. De ‘Welkom op de Zeebodem Trofee’ wordt ieder jaar uitgereikt aan iemand die veel voor de carnavalsvereniging, of voor ons dorp gedaan heeft. In het geval van Harry, gelde dit voor beide. De prins bepaald uiteindelijk naar wie de trofee gaat.

Al meer dan 30 jaar filmt Harry de uitreiking van de ‘Welkom op de Zeebodem Trofee’. Maar dat niet alleen, ook brengt hij samen met Jet en Jopie al jaren de carnavalskrant rond. Maar niet alleen daarin is Harry actief. Ook heeft filmt hij al jaren het waterspektakel tijdens Ensyfair en heeft hij jaren de video voor de cabaretgroep verzorgd.

En ook op sportief vlak is Harry ook heel actief. Hij is jaren actief geweest bij de voetbal en zelfs trainer geweest van het 1ste elftal van Ens. Ook is Harry de drijvende kracht achter ‘de loop van Ens’. Het hardloop evenement dat elk jaar eind augustus in ons mooie dorp word georganiseerd. De Zeebodem trofee is dus dik verdient voor Harry Spekschate!

De uitreiking van de ‘Welkom op de Zeebodem Trofee’ is de aftrap van het carnavalsweekend in Ens. Ook de sleuteloverdracht van Dorpsbelang aan de carnavalsvereniging vindt op dezelfde avond plaats. Benieuwd wat er allemaal op het programma staat voor carnaval 2019? Neem dan even een kijkje op de website van De Kleiduikers.


Ens maakt kennis met..

Wat kijken we terug op een leuke, gezellige, informatieve middag in het Steunpunt. Henk Bakker (wijkbeheer), Klaas-Jan Loosman (gebiedsregisseur), Bea ten Voorde (wijkverpleegkundige), Jan Huizingh (wijkagent) en Atalja Visser (buurtwerkster) maakte kennis met Ens en Ens maakte natuurlijk kennis met ons. We begonnen met een kort voorstel rondje en hoe moeilijk het ook was (vooral voor de mannen ;-)) om het kort te houden, het is toch gelukt. Na een kopje koffie of thee, wat ingeschonken werd door een aantal top vrijwilligsters, mengde we ons tussen de bezoekers. Er was ruimte voor gesprek en het stellen van vragen. Een aantal vragen zijn in de groep behandeld en vragen die persoonlijk waren werden op een wat rustigere plek beantwoord in de ruimte.

Een korte terugkoppeling:

V: Waarom wordt er niet gestrooid bij gladheid bv bij de ouderen woningen en de dokter?
A: Gemeente strooit alleen de doorgaande hoofdroutes in wijken en dorpen. Naar aanleiding van klachten zal de gemeente per vorstperiode bekijken waar gestrooid kan worden ook bij de plekken die hierboven worden genoemd.

V: Het is lastig om jullie persoonlijk te benaderen, het is wenselijk als dit beter / sneller kan.
A: Bij deze de nummers en/of mailadres
Klaas Jan Loosman: 06 20667904
Henk Bakker: 06 48134629
Atalja Visser: atalja.visser@carrefour.nu of 06 83529025
Francien Vriend: 06 15014488
Bea ten Voorde: teamnummer 0527-206414
Jan Huizingh: jan.huizingh@politie.nl

V: Mag er geparkeerd worden achter de nieuwbouwwoningen van Mercatus aan de Baan
A: Het betreft een eigen weg, deze weg is alleen bedoeld voor bewoners. Dit wil niet zeggen dat visite of bijv. de schoonmaakster hun auto daar niet mogen parkeren ten tijde van bezoek.

V: Er zijn te weinig parkeerplaatsen bij de senioren woningen Zeebodemstraat en piramidewoningen. De piramide woningen parkeren hun auto’s op de parkeerplaats van de seniorenwoningen.
A: Parkeren mag overal in parkeervakken, bewoners kunnen geen parkeerplek claimen. Je kunt elkaar wel aanspreken op parkeren, senioren willen graag dicht bij hun eigen woning parkeren. Mercatus zal hier aandacht voor vragen bij haar huurders.

V: Mogen er meer borden komen dat er een whatsapp groep is opgestart.
A: De gemeente heeft bij alle ingangen van het dorp whatsapp borden geplaatst om zo zichtbaar te maken dat Ens buurten heeft verenigd in een whatsapp groep. Gemeente plaatst niet meer borden.

V: De bouwkeet tegenover het afgebrande huis aan de A. Coolijnstraat is een verkeersgevaarlijke situatie. Kan deze worden weggezet?
A: U kunt zelf de aannemer aanspreken en wijzen op deze gevaarlijke situatie. Lukt dit niet of wordt er geen gehoor aan gegeven dan kan de wijkagend of Mercatus de aannemer vragen de keet te verplaatsen.
De keet is inmiddels verplaatst naar een andere plek. Er is een terugkoppeling gedaan naar degene die dit gemeld heeft.

V: Waarom is deze informatiemiddag op een middag. Zo mis je een heel aantal mensen die wel willen komen, maar die werken.
A: Dat klopt, goed dat het gezegd wordt. We zullen in het najaar een moment plannen op een avond.

Er zijn meer vragen beantwoord die meer persoonlijk waren. Zo hebben mensen zich aangemeld om mee te denken over het Steunpunt, vragen over ‘wat als het later niet goed met me gaat’ voor de zorggroep, persoonlijke vragen aan Jan Huizingh en de vragen voor Mercatus zijn doorgegeven, Francien zal deze vragen oppakken.
Bedankt allen voor jullie komst en tot een volgende keer.
Groetjes van ons allen.


Eerste bijeenkomst nieuwbouw

Donderdagavond 14 februari heeft dorpsbelang gezamenlijk met een aantal bewoners in Cafe Rene de eerste gespreken gevoerd over nieuwbouw Ens Fase 2. Op deze avond is voornamelijk besproken de wensen op gebied van groen, parkeergelegenheid , wat voor type woning is behoefte aan , ontsluiting en nog veel meer. Twee bewoners hebben zich aangemeld om samen met dorpsbelang verder na te denken over verdere uitwerking van de plannen samen met gemeente en projectontwikkelaars.

Wij willen iedereen die aanwezig en Dennis Goosens voor het beschikbaar stellen van Cafe Rene bedanken voor hun aanwezigheid.
Ideeën kunnen overigens nog steeds gemeld worden bij ons via de mail ( dorpsbelangens@hotmail.com )of persoonlijk bij een van de bestuursleden van dorpsbelang.


eigen foto


RONDREIZEND GEZELSCHAP

Hallo Ens, komen jullie kennis met ons maken?

Misschien is het jullie al opgevallen dat elke twee weken op vrijdagochtend een gele Amerikaanse bus een aantal uren Ens bezoekt. We willen ons aan jullie voorstellen. Wij noemen ons het Rondreizend gezelschap.
Wij toeren met een Amerikaanse schoolbus door de Noordoostpolder en creëren koffietafels en pop-up terrassen rondom de bus om zo GASTVRIJHEID te organiseren en ontmoetingen met bewoners aan te gaan. Wij zijn overtuigd van de waarde van ONTMOETING. Ontmoetingen die van BETEKENIS zijn. Deze ontmoetingen worden aangegaan door ons RONDREIZEND GEZELSCHAP. Een gezelschap gevormd door mensen met levenservaring in de breedste zin van het woord. Zij willen deze kennis inzetten in de ontmoeting.

Vrijdag in de oneven weken
Ens – 10.00 tot 11.50 de Baan (bij de supermarkt)Onze nieuwe burgemeester ontmoeten en spreken? Dat kan!

Beste Ensenaar,

Onze nieuwe burgemeester komt naar Ens!
Hierbij bent u van harte uitgenodigd om kennis te komen maken.
Dus wilt u de burgemeester wat vragen, wat vertellen of zomaar even kennis maken, kom dan 9 februari naar het Bloemenplein.
Zegt het voort!

Speeddaten met de nieuwe burgemeester

Inwoners van Ens worden van harte uitgenodigd om kennis te maken met
onze nieuwe burgemeester Harald Bouman.
op zaterdagmiddag 9 februari
tussen 13.30 en 15.00 uur

Iedereen is welkom: op persoonlijke titel of namens een vereniging of organisatie.
Wij worden ontvangen door de burgemeester in de gele schoolbus die geparkeerd staat op het Bloemenplein voor de Spar.
Om iedereen de gelegenheid te geven om kennis te maken staat er een partytent om je beurt af te wachten. Uiteraard zorgen we voor koffie en thee tijdens het wachten.
Maak gebruik van deze kans!

Wij zie u graag op zaterdagmiddag 9 februari op het bloemenplein.

Dorpsbelang EnsJoukje van den Berg Polderpionier 2018

De prestigieuze prijs de Polderpionier is tijdens het Nieuwjaarsfestival in ’t Voorhuys door Michel Becker (voorzitter RT49) uitgereikt aan Joukje van den Berg. De Polderpionier-prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich heeft ingezet voor de polder op vernieuwende wijze. Hierbij maakt het niet uit of dat op vrijwillige basis of zakelijk vlak is. Zo heeft de eerste vrouwelijk wethouder zich hard gemaakt voor een betere kinderopvang, samenvoegen van scholen, het theater en kunst in Noordoostpolder. Haar initiatieven hebben duidelijk impact gehad op de polder. Een voorwaarde voor deze “oeuvre award”.

Van den Berg (71 jaar) is daarnaast secretaris van IVN, voorzitter van de huttenbouwweek en bestuurslid bij het Rode Kruis. Ze kan zeer gepassioneerd vertellen over Noordoostpolder en geeft ook rondleidingen op Schokland. Ook heeft ze meegeholpen met de onlangs uitgegeven populaire Boerderijboeken.

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door Tafelronde 49 Noordoostpolder. De Ronde Tafel staat voor vriendschap en zelfontwikkeling. Tevens ondersteunen ze verschillende lokale, nationale en internationale initiatieven waaronder die van de Polderpionier. Jaarlijks reiken ze deze prestigieuze prijs uit aan een inwoner van Noordoostpolder die zich uitzonderlijk en vernieuwend heeft ingezet voor de Polder en haar inwoners.

Het nieuwjaarsfestival van StEP is altijd op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar in ’t Voorhuys in Emmeloord. De Ronde Tafel is jaren geleden de oprichter geweest van dit festival. Inmiddels hebben alle serviceclubs uit Noordoostpolder de handen ineengeslagen en dragen zij dit festival een warm hart toe door gezamenlijk de organisatie op zich te nemen. Van elke serviceclub zijn er twee leden die de organisatie van het Nieuwjaarsfestival leiden, waarbij er een vaste rolverdeling is van wie wat doet. De Ronde Tafel heeft als doel de voordrachten van de Polderpionier te verzorgen.


Michel Becker, voorzitter Ronde Tafel 49 (links) en Joukje van den Berg, Polderpionier 2018 (rechts).
Foto: Klaas Eissens


Menu