Categorie: Nieuws

Het laatste nieuws vanuit het dorpsbelang en ingezonden stukken door anderen.


Woonzorgvoorziening in Ens helpt ouderen in vertrouwde omgeving te blijven

In Ens komt op het derde voetbalveld een kleinschalige woonzorgvoorziening voor ouderen en geriatrische cliënten. Het college van b en w heeft daartoe besloten. Het gaat om 16 studio’s met gemeenschappelijke woonkamers en 8 aanleunwoningen. Daarnaast komt er een gezondheidscentrum met een praktijkruimte voor een huisarts. De woonzorgvoorziening maakt het voor ouderen makkelijker om in hun vertrouwde omgeving te blijven. Ook als zelfstandig wonen niet meer (volledig) haalbaar is.
Dorpsbelang Ens heeft met de initiatiefgroep Woonzorg een belangrijk aandeel gehad in de aanloop naar dit besluit. In de eerste plaats door de behoefte aan de voorziening bij de gemeente aan te kaarten. Maar ook bij een recente peiling naar de voorkeur voor een locatie.

Keuze van een geschikte locatie
Voor de keuze van een locatie is de afgelopen periode een inwonerspeiling gehouden. Hieruit blijkt een voorkeur van de inwoners van Ens voor de woonzorgvoorziening in combinatie met aanvullende woningbouw op het derde voetbalveld. Voor de bouw van extra woningen biedt deze locatie de meeste mogelijkheden. Het college heeft de uitslag van de peiling als advies bij de besluitvorming laten meewegen.


Carbidlocaties Noordoostpolder bekend

Ook dit jaar heeft de overheid besloten tot een landelijk vuurwerkverbod. In de buitengebieden van gemeente Noordoostpolder mag echter wel met carbid geknald worden. In de bewoonde gebieden niet, behalve op een aantal aangewezen locaties. Buiten deze plekken is het in bewoonde omgevingen niet toegestaan met carbid te schieten.

11 locaties
Carbidschieten is op elf plekken in Emmeloord en de dorpen toegestaan. Daarbij houden we ons wel aan de geldende regels. Niet meer dat vier personen bij elkaar in een groepje, voldoende afstand houden en rekening houden met elkaar. Carbidschieten mag op 31 december vanaf 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur op de aangewezen plaatsen. Deze plaatsen zijn:

Bant Grasveld t.h.v. de crossbaan aan de Boshoek
Creil: Trainingsveld aan de Galamalaan
Emmeloord: Grasveld Marknesserweg / hoek Ecu- Penning
Ens: Ensyfairterrein aan de Gillotstraat
Espel: Grasveld van de voormalige Kaghe aan de Leliestraat
Kraggenburg: Oefenveld voetbalvereniging
Luttelgeest: Oefenveld voetbalvereniging aan de Amazonestraat
Marknesse: Aan de Loswal
Nagele: Oefenveld voetbalvereniging
Rutten: 2e veld voetbalvereniging R.K.O
Tollebeek: Openbaar groen langs de Urkerweg (tussen de PKN-kerk en het Essentgebouwtje)

Wie is de Bock?
Ook dit jaar doen we als gemeente weer mee met de landelijke Bock campagne. Bock staat voor “Bewust Oplettende Carbid Knaller” (BOCK). Met deze campagne willen we iedere carbidknaller laten zien hoe je op een veilige en leuke manier carbid kan schieten. Wil jij op jouw locatie de Bock zijn, meld je dan aan bij Klaas Jan Loosman via mail: k.loosman@noordoostpolder.nl. Als Bock krijg je mooie gehoorbeschermers, die speciaal voor deze campagne zijn gemaakt. Meer informatie lees je op http://www.wieisdebock.nl Een BOCK is op de hoogte van deze tips voor veilig carbidschieten:

1. Houd 1,5 meter afstand, niet meer dan twee personen bij elkaar
2. Bereid je goed voor
3. Bescherm jezelf
4. Gebruik goed materiaal, geen deksels maar ballen
5. Ontsteek het carbid veilig
6. Zorg voor EHBO


Enquete Woonzorgcentrum Ens

In Ens is er behoefte aan een woonzorgcentrum voor ouderen die niet langer thuis kunnen wonen. Het zou gaan om 16 appartementen waar 24 uurszorg geleverd kan worden, en 8 appartementen waar ouderen zelfstandig kunnen wonen. Ook zou de huisarts in het te bouwen complex gehuisvest gaan worden.

Aan alle Ensenaren het verzoek om mee te denken over de locatie van dit woonzorgcentrum. In bijgaande link kunt u uw voorkeur qua locatie aangeven. Deze enquête wordt ook in de Baanbreker gepubliceerd. Op donderdagavond 16 december is er een inloopavond in het Roefje vanaf 19.00 waar u met eventuele vragen terecht kunt.

http://www.noordoostpolder.nl/EnswoonzorgcentrumWeekendafsluiting N50 richting Zwolle tussen knooppunt Emmeloord en Kampen Noord; 15 – 18 oktober 2021

Rijkswaterstaat voert op een aantal plaatsen onderhoudswerkzaamheden uit op de N50. De werkzaamheden bestaan uit asfalteringswerkzaamheden en regulier onderhoud. In verband met deze onderhoudswerkzaamheden is de N50 richting Zwolle afgesloten van knooppunt Emmeloord tot Kampen Noord (32a) van vrijdag 15 oktober 20.00 uur tot maandag 18 oktober 05.00 uur. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om rekening te houden met omleidingsroutes en een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

Afsluitingen en omleidingen
Vrijdag 15 oktober 20.00 uur tot maandag 18 oktober 05.00 uur

Afsluitingen richting Zwolle
• N50 richting van knooppunt Emmeloord tot Kampen Noord (32a)
• Af- en oprit Ens (33)
• Het is niet mogelijk vanaf de A6 de N50 op te gaan richting Zwolle

Omleidingen
• Verkeer richting Kampen wordt lokaal omgeleid via de A6, N711 en N307. De extra reistijd kan oplopen tot 30 minuten.
• Verkeer richting Ens wordt lokaal omgeleid via A6 en N352. De extra reistijd kan oplopen tot 10 minuten.

Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan.


Nieuwe wijkagent

Even voorstellen: Mijn naam is Mervin Wigbels en ik ben 48 jaar oud. Ik woon met mijn vriendin, kind en bonuskind aan de andere zijde van de Ketelbrug in Lelystad. In opvolging van Jan Huizingh mag ik nu aan de slag als wijkagent voor de dorpen Nagele, Schokland, Ens, Kraggenburg en Marknesse. Een ontzettend uitgestrekt maar ook erg mooi werkgebied. In mei 2001 ben ik begonnen bij de politie met de opleiding aan de Boskamp in Leusden.

Mijn eerste jaren straatervaring heb ik op mogen doen in de drukte van het mooie Amersfoort. Hierna heb ik in oktober 2006 mijn werkplaats Amersfoort om mogen wisselen voor de Dronten waar ik meer verdieping in mijn werk vond.

Sinds eind mei 2021 werk ik nu als wijkagent in de prachtige Noordoostpolder. Ik sta in mijn huidige rol als wijkagent midden in mijn wijk en zoek de verbindingen met burgers, gemeente en externe partijen. De sociale interactie vind ik één van de leukste onderdelen van mijn werk en ik merk ook dat ik daar in mijn kracht zit. Goed contact met mijn wijkbewoners zie ik als cruciaal en zorgt ook voor een zo belangrijke gevoel van veiligheid in de wijk. Ik ben een wijkagent van de straat. Ik stap daarom ook regelmatig op de fiets om zichtbaar en aanspreekbaar te zijn in de wijk. In deze moderne tijd van sociale media, zorg ik er voor dat ik ook via deze wijze communiceer en benaderbaar ben voor mijn wijkbewoners.

Volg mij dus ook op Instagram via https://instagram.com/wijkagent_nop_zuid !
Uiteraard ben ik ook gewoon te bereiken via telefoonnummer 06-23060176 of per email mervin.wigbels@politie.nl
Tot ziens!


Foto: Frans PolVIDEO: Film 75 jaar Ens – Documentaire

Tijdens de maandagavond van Ensyfair is het dorp niet alleen getrakteerd op een prachtig optreden van Victor Muds, maar ook heeft Frans Pol van FP Video de afgelopen tijd gewerkt aan een prachtige film over het ontstaan van het dorp.
Ook deze film is deze avond vertoond op het scherm en vanaf nu ook terug te zien op internet. U kunt de film vinden op de Facebookpagina van Ensyfair, maar ook op onze history webpagina.
Ga hiervoor naar https://www.ens-nop.nl/historie/ waar u nog meer leuke feitjes en weetjes vindt over het ontstaan van ons prachtige dorp.


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelang Ens 2021

Hierbij nodigen wij leden en andere belangstellenden uit voor de algemene ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelang Ens.
De vergadering stond gepland in maart 2021, maar is vanwege de landelijke Corona (Covid-19) adviezen verplaatst naar september.

U vindt hier het Jaarverslag 2020
Hier vindt u de Notulen_jaarvergaderingDorpsbelang_2020

Datum: Woensdag 22 september 2021
Locatie: Wapen van Ens, Baan 1A, 8307 AS Ens
Tijd: Ontvangst vanaf 19.45, start vergadering om 20.00

Extra afspraken i.v.m. corona:
• Gelieve vooraf aan te melden voor maandag 20 september via de email (dorpsbelangens@hotmail.com) of telefonisch via tel. nr.: 06 36 56 63 30
• De zitplaatsen in de zaal zijn ingericht op de anderhalve meter afstand.

Programma
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 30 september 2020 (Baanbreker september 2021 en website www.ens-nop.nl)
4. Jaarverslag over 2020 (Baanbreker september 2021 en website www.ens-nop.nl)
5. Vooruitblik 2021/2022: presentatie door diverse bestuursleden
6. Rekening en verantwoording van de penningmeester.
Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid
7. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar:
• Mw. Harnita Jansen (algemeen lid)
• Dhr. Manfred van ’t Erve (vice-voorzitter)
Herkiesbaar:
• Mw. Naila Tigchelaar in de functie van voorzitter
Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor:
• Mw. Loes Wink (vice-voorzitter)
• Mw. Michella Bunt (algemeen lid)
• Dhr. Erwin Pol (algemeen lid)
• Dhr. Jos Campmans (algemeen lid)
(Tegen) kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering, ondertekend door minstens 5 leden.
8. Rondvraag
9. Sluiting jaarvergadering.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens,
Dorpsbelang Ens (Waterkant 45, 8307 AB Ens, dorpsbelangens@hotmail.com)


Film 75 jaar Ens – Waarom is het zo leuk om hier in Ens te wonen?

Afgelopen zaterdag hebben we een mooi feest kunnen geven ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van het dorp.

Ter gelegenheid van dit mooie feest heeft FP Video een mooie film voor ons gemaakt.
Dit in samenwerking met John David Verolme Drone Fotografie en Video uit Emmeloord.
Ook de commissieleden van 75-jaar Ens worden hartelijke bedankt voor het benaderen van de mensen die geïnterviewde zijn
en in het bijzonder Arno Robs voor het assisteren tijdens het maken van de interviews.

De film staat op de Facebookpagina van Dorpsbelang en Ensyfair en is ook hier te bekijken.

https://vimeo.com/568112907/d5148b4fc2


Menu